18 Temmuz 2015 10:58
Son Düzenlenme Tarihi: 18 Temmuz 2015 18:51

CHP, GDO’lu ürünler için kanun teklifi verdi

CHP, GDO’lu ürünler için kanun teklifi verdi

Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 'Biyogüvenlik Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdi. Teklifle, genetiği değiştirilmiş ürünlerin piyasaya sürülmesi, gıda ve yem olarak kullanılması gibi faaliyetlerin engellenmesi amaçlanıyor.

Türkiye'nin GDO’lu ürünlerin açık pazarı haline geldiğini belirten Tanrıkulu, "Mersin Limanı adeta bir GDO limanına dönüşmüştür. GDO’lu pirinç, mercimek, mısır unu gibi ürünler limanda yakalanmakta fakat, yakalanmayan daha ne kadar ürünün ülkemize girdiği bilinmemektedir. 2010 yılında kabul edilen Biyogüvenlik Kanunu’nun bu ürünlerden kaynaklanabilecek riskleri engellemek, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumak bir yana, ülkemizi büyük bir GDO’lu ürün pazarı haline getirmekten başka bir işe yaramadığı da ortaya çıkmıştır. Bu açıdan Biyogüvenlik Kanunu’nun güvenlik amacından ziyade GDO’lu ürün piyasasını düzenlemek için çıkarılmış bir Kanun niteliği taşıdığı görülmektedir. Bugün ülkemiz GDO’lu ürün ihraç eden ülkelerin açık pazarı haline gelmiştir. Buna olanak tanıyan Biyogüvenlik Kanunu’nun bir an önce değiştirilerek, GDO’lu ürünlerin ülkemizde gıda ve yem olarak kullanılmasını engellemek gerekmektedir. Halk sağlığını korumak ve sağlıklı nesiller yetiştirmek gibi söylemlerle içki ve sigaraya karşı ciddi bir mücadele yürüten Hükümetin bu kadar büyük bir tehlike karşısında tepkisiz kalması düşünülemez. Dolayısıyla ülkemize kaçak ya da Biyogüvenlik Kanunu’nun sağladığı yollarla, gıda ve yem olarak kullanılmak üzere giren GDO’lu ürünlerin bir an önce kontrol altına alınması ve mevcut ithalat izinlerinin ise iptal edilmesi acilen sağlanmalıdır. Aksi tutum Hükümetin, halka mı yoksa GDO üreten şirketlere mi hizmet ettiği tartışmalarını da beraberinde getirecektir. Parlamentoya düşen görev ise sağlığımızı ve geleceğimizi her açıdan tehdit eden bu ürünlere karşı yasal düzeyde, etkili bir koruma mekanizması oluşturmaktır." dedi.

BİYOGÜVENLİK KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 18/3/2010 tarihli ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu’nun 1 inci Maddesinin 2’inci fıkrasında geçen, 'piyasaya sürme' ibaresi Kanun metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2- 18/3/2010 tarihli ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu’nun 2 inci Maddesinin 1 inci fıkrasının l) bendinde geçen da geçen, 'piyasaya sürme' ibaresi ile t) bendinin tamamı Kanun metninden çıkarılmış, m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“m) İşleme: GDO ve ürünlerinin, bilimsel araştırma ve geliştirme amacıyla kullanılmasını sağlamak için yapılan ve ürünün ilk halini önemli ölçüde değiştiren herhangi bir faaliyeti"

MADDE 3- 18/3/2010 tarihli ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu’nun 3 üncü Maddesinin 1 inci fıkrasında geçen, 'piyasaya sürülmesi' ibaresi ile 9 uncu fıkrasının tamamı Kanun metninden çıkarılmıştır.

MADDE 4- 18/3/2010 tarihli ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu’nun 5 inci Maddesinin 1 inci fıkrasının a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ç) bendinde geçen, 'piyasaya sürme kapsamında' ibareleri Kanun metninden çıkarılmıştır.

“a) GDO ve ürünlerinin piyasaya sürülmesi, gıda ve yem olarak kullanılmak üzere ithal edilmesi.”

MADDE 5- 18/3/2010 tarihli ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu’nun 7 inci Maddesinin 1 inci fıkrasında geçen, 'piyasaya sürülmesinden sonra' ibareleri Kanun metninden çıkarılmıştır.

MADDE 6- 18/3/2010 tarihli ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu’nun 15 inci Maddesinin 1 inci fıkrasında geçen, 'üreten' ibaresinden sonra gelmek üzere, 'piyasaya süren' ibaresi Kanun metnine eklenmiştir.

MADDE 7- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. (ANKARA)

ÖNCEKİ HABER

Iğdır'da çatışma çıktı

SONRAKİ HABER

İşten atılan işçiler için destek eylemi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa