Metal patronu işçiye 1 veriyor  cebine 3 indiriyor!: Rakamlar işçiler çok haklı diyor

Metal patronu işçiye 1 veriyor cebine 3 indiriyor!: Rakamlar işçiler çok haklı diyor

Makina Mühendisleri Odası, en büyük 500 firma arasında yer alan 178 metal firmasındaki gelir ile ücret eşitsizliğini yani bölüşüm eşitsizliğini gözler önüne serdi: Metal iş kolunda katma değerden firma kârı yüzde 40 iken ücretin payı yüzde 17.

Rakamlar adeta, ‘İşçiler bu büyük bölüşüm adaletsizliğine karşı direnişe geçmekte çok haklı’ dedirtiyor.

Makina Mühendisleri Odası, her ay İktisatçı-Yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin sekizincisini “Metal İşkolunda Büyük Firmalarda Gelir Eşitsizliği” konusuna ayırdı. 

İSO, TİSK ve TÜİK verileri kullanılarak yapılan araştırmada metal iş kolundaki eşitsizliklere dikkat çekildi. Araştırmanın bulguları arasında şu bilgiler yer aldı: Mayıs ayında yükselen metal iş kolunda işçi hareketinin direnişi, üretimi de önemli ölçüde etkiledi. TÜİK verilerine göre otomotivde mayıs üretimi nisana göre yüzde 21 geriledi. Diğer ulaşım araçları alt sektöründe de mayıs ayında düşüş yüzde 21’i buldu. Türkiye’nin en büyük 500 firmasının 178’inin yer aldığı metal iş kolunun toplam cirodaki payı yüzde 42.5’i bulmuştur. Yine bu 178 metal firması, en büyük 500’ün toplam ihracatının yüzde 52.5’ini gerçekleştirmektedir. Metalin büyük 178 firması, ilk 500’ün istihdam ettiği 640 bine yakın ücretlinin de yüzde 26.5’ini bünyelerinde barındırmaktadırlar.” 

SENDİKA ADALETSİZLİĞİ GİDERMİYOR

Sanayinin egemeni sayılan metal iş koluna ait 2014 verileri, brüt katma değerin dönem kârı ve ücret olarak paylaşılmasında oldukça büyük adaletsizlikler olduğunu ortaya koyuyor. Söz konusu verilerden hareketle araştırma kabaca, brüt katma değerden kârın payı yüzde 40’ı bulduğuna dikkat çekerken ücretin payının yüzde 17’de kaldığına dikkat çekiyor. 

Firma kârı ile ücret arasındaki bu uçurum büyük metal işyerlerinde sendika örgütlülüğü olmasına rağmen yaşanıyor.

DEMİR ÇELİKTE SÖMÜRÜ YOĞUN 

İlk 10 arasında dönem kârının üretilen brüt katma değeri açısından ilk sırayı Ereğli Demir Çelik yüzde 110 ile alırken Mercedes Benz yüzde 68 ile ikinci sırayı, İskenderun Demir çelik ise yüzde 51 ile üçüncü sırayı almıştır. 

İlk 10 firma içinde dönem kârını brüt katma değere göre en düşük gösterenler Koç Grubuna ait Arçelik (Yüzde 19) ile Ford Otomotiv (yüzde 14) olmuştur. 

İskenderun ve Ereğli Demir Çelik işçiler brüt katma değerden en düşük payı alıyor. Ücretlerin payı İskenderun Demir Çelik’te yüzde 8, Ereğli Demir Çelik’te yüzde 13 bile değil.

Tofaş, Ford, Mercedes gibi otomotiv firmalarında da ücretlerin brüt katma değerden aldıkları paylar ortalama yüzde 15 ile 18 arasındadır.

İŞÇİ BU ADALETSİZLİĞE ‘DUR’ DEDİ

Makina Mühendisleri Odasının araştırmasının sonuç bölümünde ise şöyle denildi: “Bu bölüşüm çarpıklığı nedeniyle önce otomobil fabrikalarında olmak üzere ücretliler kendilerini temsil eden sendikanın bölüşüm konusunda yeterince doğru politika izlemediğini düşünerek sendikayı protesto etmiş, ayrıca bu haklı tepkiyi anlayışla karşılamayan ve saygı göstermeyen işvereni de protesto ederek üretimi yavaşlatmış, yer yer durdurmuş ve seslerini tüm Türkiye’ye hatta Avrupa’daki işçi örgütlerine duyurmuşlardır. Ücretlilerin mücadelesi demokratik kitle örgütlerince, demokrat kamuoyunca da hep desteklenecektir.” (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

www.evrensel.net