Birleşik Metal-İş üyesi Kroman işçileri: Artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak

Birleşik Metal-İş üyesi Kroman işçileri: Artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak

Vedat YALVAÇ
Gebze

Patron sendikası MESS’in düşük zam ve 3 yıllık sözleşme dayatmasına karşı önce Birleşik Metal-İş üyelerinin grevi, ardından Bursa’da başlayan Türk Metal üyesi işçilerin dalga dalga yayılan direnişi... Metal işçilerinin hem patronlara hem de sendikal bürokrasiye karşı savaştığını belirten Kroman Çelik fabrikası işçileri, “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyor. 

Metal direnişinin son halkalarından biri olan Arçelik LG fabrikasında işçiler, Türk Metal’den istifa ederek çalışma koşullarının ve ücretlerinin iyileştirilmesi talepleriyle harekete geçmişti. Direniş polis zoruyla bitirilerek, 154 işçi işten atılmıştı. Atılan işçilerin mücadelesi fabrika önünde devam ediyor. Birleşik Metal-İş üyesi Kroman Çelik işçileri LG işçilerine geçen hafta kitlesel bir destek ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretin ardından görüştüğümüz Kroman Çelik işçileri, sendikaları Türk Metal’den istifalarla başlayan metal direnişi konusunda “yetersiz kalmakla” eleştiriyor. Direnişe destek için basın açıklamaları yapıldığını hatırlatan Kroman Çelik işçileri, “Böyle yapacağınıza 1 saat iş bıraksaydık ne olurdu!” diyor.

‘GREV SÜRSEYDİ ÇOK FARKLI OLURDU’

Kroman Çelik işçileri arasında “Grevimiz yasaklandıktan sonra da sürdürebilseydik sendikamız bugün çok farklı bir durumda olurdu” diyenler olduğu gibi, bunun aksine “Grevi sürdürseydik patron ve devlet iş birliği ile sendikamızı bitirirlerdi” diye düşünenler de var. 

“Eğer grev fiili olarak sürseydi bugün direnişe geçen metal işçileri sendikamıza gelirdi” diyen bir Kroman işçisi, LG’yi ziyarete gittiklerinde olumlu tepkiler aldıklarını hatırlatarak şöyle devam etti: “Sendikaya neden gitmediğini sorduğumuzda ‘çıkarcı davranmak istemiyoruz, o yüzden gitmiyoruz’ dediler. Bence sendikamız gidip kendini anlatmalı. Ayrıca her türlü eylemlerinizin arkasındayım demeli. Dostlar alışverişte görsün mantığını Türk Metal üyesi işçi de Birleşik Metal-iş üyesi işçi de kaldırmıyor artık. Eğer mücadeleden vazgeçersek kaybederiz.” Başka Kroman işçisi de ona, “Ya yüzlerini işçiye dönecekler ya da yok olacaklar” diyerek destek verdi. 

Kroman Çelik’te grevden sonra temsilcilerin yüzde 70’i değişmiş. “Tabandan aldığımız güçle greve çıktık, ama tabana sorularak bitirilmedi” diyen bir Kroman işçisi, bu süreçte alınan tutumların temsilci seçimlerine de yansıdığını belirtti. Grev sürecinin birçok kişiyi yıprattığını, seçimlerde tekrar aday olmayan temsilciler olduğunu aktaran işçi, “Arkadaşlarımızı farklı bir fikre örgütlemeye çalışıyoruz. Dört beş aydır var olan sendikal anlayışın nasıl değiştirilebileceğini tartışıyoruz. Yüzünü işçiye dönen bir sendikal anlayış istiyor işçi. Bu değişimi sağlayacak olan da fabrika içindeki örgütlülüğümüz” diye konuştu. 

EDİLGENLİKTEN ÇIKMALIYIZ 

İşçilerin temsilci ya da şube yöneticisini seçtikten sonra kenara çekildiğini, her şeyi seçilen kişiden beklemeye alıştığını belirten başka bir işçi, bu edilgen durumu da değiştirmeye çalıştıklarını söyledi. Temsilcilerin ve işçilerin dahil olduğu komisyonu her ay düzenli olarak topladıkları, bu sayede komisyonda alınan kararları uygulayabildikleri bilgisini veren işçi, “Daha önce bayramlarda çalışmıyorduk. Patron bu yıl, biz size sosyal haklarınızı verdik. Neden çalışmıyorsunuz diyerek bayramda çalışmayı dayattı. Sendika da bizi arayarak ‘Biz bu gerginliği ortadan kaldırmak istiyoruz. Oluru var mı’ diye sordu. Biz de bu komisyon kararı dedik ve kabul etmedik” diye anlattı. “Sendikamız yapması gerekenleri yapmadığı zaman eleştiriyoruz ama bir taraftan da sahiplenip koruyoruz” diyor Kroman işçileri, “Sendikamızla elbette diğer sendikalar arasında kıyaslanmayacak kadar fark var. Bizim sendikamızda değişim dinamikleri her zaman vardır. Bizim yaptığımız da bu.”

www.evrensel.net