Suriyeli mülteci çocuk emeği sömürüsü artıyor

Suriyeli mülteci çocuk emeği sömürüsü artıyor

Yayınlanan bir rapora göre Suriyeli mülteci çocuklar, ailelerinin geçimine katkıda bulunmak için emek pazarına atılıyor ve tehlikeli işlerde çalışarak sömürülüyorlar.

Suriye'de 2011'den bu yana devam eden çatışmalarda 230 binden fazla insan yaşamını kaybetti ve Suriye nüfusunun yaklaşık yarısı ülkelerini terk etmek zorunda bırakıldı.

Birleşmiş Milletler’in yaptığı bir açıklamaya göre geneli, bu göç akımıyla baş etme mücadelesi veren komşu ülkelere olmak üzere yaklaşık 4 milyon Suriyeli ülkelerinden kaçmak zorunda kaldı.

UNICEF ve ‘Save the Children’ (Çocukları Kurtar) isimli STK’nin hazırladığı bir raporda çocuk emeği konusundaki gidişe dur demek için önemli oranda çalışmak gerektiği belirtiliyor.

Rapora göre yoksulluk ve sefaletle kuşatılmış olan Suriye’de her 5 kişiden 4’ü yoksulluk içinde olup, nüfusun yaklaşık yüzde 64.7’si temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor ve aşırı yoksulluk içinde yaşıyor.

Suriye içinde, görüşülen hanelerin dörtte üçünden fazlasında çocuklar aile bütçesine katkıda bulunuyor.

ÇOCUKLARIN RUH SAĞLIKLARI BOZULUYOR

Lübnan’da bazı yerlerde 6 yaşındaki çocuklar çalışırken, Ürdün’de mülteci çocukların yaklaşık yarısı, ya aile bütçesine katkıda bulunuyor ya da ailenin geçimini tümden üstlenmiş durumda.

Raporda çok sayıda çocuğun beden ve ruh sağlıklarını ciddi derecede etkileyen kötü koşullarda çalıştırıldıklarına değiniliyor ve savunmasız bu çocukların silahlı çatışmaya sokuldukları, cinsel sömürüye ve dilencilik ve çocuk ticareti dahil yasa dışı etkinliklere maruz kaldıkları vurgulanıyor.

Save the Children Bölge Müdürü Dr. Roger Hearn, esas olarak hayatta kalabilmek için çalışan çocukların ailelerinin umutlarını büsbütün kaybettiklerini Suriye ya da komşu ülkelerdeki bu çocukların temel ekonomik aktör konumunda olduklarını belirtiyor. UNICEF Bölge Müdürü Dr.Peter Salama ise oldukça düşük bir ücret karşılığında ciddi tehlike içeren sağlıksız koşullarda köle gibi çalıştırılan bu çocukların büyüme ve gelişiminin ciddi derecede engellendiğini kaydediyor.

Çocukların okuldan uzaklaştırıldığı ve bir neslin kaybolması tehlikesi içinde olduğu vurgulanıyor.

Hem BM hem de Save the Children, uluslararası topluma, konunun muhatabı ülkelere ve sivil toplum kuruluşlarına soruna ilişkin gerekli önlemlerin alınması doğrultusunda acil eylem çağrısı yaptı. (DIŞ HABERLER)

www.evrensel.net