10 Temmuz 2015 11:06

Savaş koalisyonuna karşı Barış Bloku kuruldu

Sınıra binlerce asker ve mühimmat sevkiyatının yapıldığı ve Hükümetin Suriye’ye müdahale tartışmalarının yaşandığı bugünlerde siyasi parti, emek örgütleri ve demokratik kitle örgütleri güçlü bir barış bloku oluşturdu.

Paylaş

Sınıra binlerce asker ve mühimmat sevkiyatının yapıldığı ve Hükümetin Suriye’ye müdahale tartışmalarının yaşandığı bugünlerde siyasi parti, emek örgütleri ve demokratik kitle örgütleri güçlü bir barış bloku oluşturdu. Çok sayıda siyasi parti, kitle örgütü, sendika ve kadın örgütünün katılımıyla oluşan ve "Suriye'de savaşa son, Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesine hayır!" sloganıyla kurulan "Barış Bloku", Cezayir Toplantı Salonu’nda kamuoyuna duyuruldu.

Blokun açıklandığı edildiği toplantıya, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü, Levent Tüzel, Ferhat Encü, Ali Kenanoğlu, Beyza Üstün, Filiz Kerestecioğlu ve Garo Paylan’ın yanı sıra siyasi parti, kitle örgütü ve sendika yöneticileri, aydın, yazar ve akademisyenler de katıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan HDP MYK Üyesi Gençay Gürsoy, bölgenin uzun süredir ateş çemberi içinde yer aldığını belirterek, yapılan askeri yığınaklarla ülkenin diken üzerinde olduğunu söyledi. Sarayın kendi iktidarını sürdürmek için Türkiye halklarını karanlık bir geleceğe taşıdığını ifade eden Gürsoy, savaş hazırlıklarının yapıldığı bir süreçte, bu savaş hazırlığına karşı Barış Bloku'nu kurma kararı aldıklarını söyledi. Girişimlerinin amacının ülke içindeki barış için geniş halk kitlelerini harekete geçirmek olduğunu söyleyen Gürsoy, herkesi bu bloka destek vermeye çağırarak blok tarafından hazırlanan ortak basın metnini okudu.
Olası bir savaşa karşı çıkan böyle bir bloka neden ihtiyaç olduğunun açıklandığı metinde şu ifadelere yer verildi: "Ortadoğu uzun süredir empperyalist çıkarlar doğrultusunda dayatılan politikaların eseri olan bir ateş çemberinin içerisinde. Bu çatışmaların yarattığı vahşetin doğrudan sonuçlarını yaşayan ülkelerden biri de Türkiye olmuştur. Sınırlarımızda süren savaş, etkileri ve sonuçları itibarıyla iç sorunumuz haline gelmiştir. IŞİD çetelerinin katliamlarına maruz kalan halklar öz güçleriyle mücadele etmekte ancak bu mücadele AKP Hükümetinin savaş ortamını tırmandırma hırsının da hedefi olmaktadır. AKP Suriye’deki savaşa birinci dereceden müdahil olmak için elinden geleni yapmış, IŞİD’in büyüyüp  palazlanmasında doğrudan ya da dolaylı rol oynamıştır. 7 Haziran seçimlerinde kendi geleceğini güvenceye alabilecek rejim değişikliğinin yolunu açma fırsatını bulamayan Saray ve Hükümet, muhtemel bir erken seçimde oy devşirme kaygısı ile, milliyetçiliği, şovenizmi ve mezhepçiliği kışkırtarak, Rojava’daki mücadeleyi etkisizleştirme ve Suriye’ye müdahale etme hesapları yapmaya girmiştir. Bu kirli savaşı sınırlarımıza taşıyacak karanlık maceralara hazırlananlar karşısında siyasi partiler, sendikalar, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları olarak “Barış Bloku” oluşturduğumuzu ilan ediyoruz. Girişimimizin temel hedefi savaş kışkırtıcılarının karşısına dikilmek, ülkenin içinde ve Ortadoğu’da barışı savunmaktır. Siyasi görüşü ne olursa olsun bu amacı paylaşan her kurumu, kuruluşu ve kişileri girişimimize destek vermeye çağırıyoruz."

'IRAK VE SURİYE'NİN İŞGALİNE KARŞIYIZ'
Açıklamanın ardından konuşan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK ve bağlı sendikalar olarak metnin arkasında olduklarını ifade etti. Hükümetin gündeminde erken seçim ve savaşın olduğunu belirten Beko, "Savaş sadece karşılıklı bir mücadele olarak değerlendirilmemeli. O topların öldürdüklerinin arkasında kalan mahallelere, okullara, gençlere, çocuklara bakalım. Gençlerin sakat kalma halini düşünelim. Irak, Suriye ve Ortadoğu’nun işgaline karşıyız. Biz, Ortadoğu'da yaşayan halkların kendi yönetimini oluşturmasından yanayız. Biz, savaş çığlıklarına karşı, barış çığlığını haykırmaya devam edeceğiz. Bizim topraklarımız ve Ortadoğu kana doydu. Şimdi barış, demokrasi ve insan hakları zamanıdır” dedi.
 
’HÜKÜMETİ KURACAKLAR BARIŞ KOALİSYONUNU GÖZARDI ETMESİN’
HDK Eş Sözcüsü Ertuğrul Kürkçü, Barış Bloku’nun kurulmasıyla ortaya çıkan iradenin, iktidarın başıboş gezemeyeceği anlamına geldiğini belirttiği konuşmasına şöyle devam etti: “AKP, siyasi meşruiyetini kaybetmiş bir hükümetle halklarımızın başına çorap örmeye çalışıyor. Türkiye'yi yönetenleri endişelendiren sınırlarının tehdit altında olması değil. Tam tersine güney sınırı ilk kez güvendedir. IŞİD barbarlığına karşı güçlü, halkçı, sağlam, meşru, özgürlükçü bir hareket var güney sınırında. Rojava'ya en ufak bir müdahale, 4 parça Kürdistan'da Kürt özgürlük güçlerine ve Kürdistan halkına savaş ilan etmesi anlamına gelir.”

Hükümeti kuracak olanlar bugün kurulan bu barış koaliyonunu gözardı etmesin diyen ÖDP Eş Başkanı Alper Taş ise, “Savaş politikalarına karşı buradayız. IŞİD’i yaratanlar bölgedeki emperyalist müdahalenin ürünü olarak doğdu. Gerçek barış, emperyalizmin bölgeden kovulmasıyla gelecek”dedi.

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, “AKP’nin gündeminde sadece koalisyon yok. Ortadoğu’ya dair savaş politikaları da gündeminde. Erdoğan Rojava’yı kastederek, ‘Bir oluşuma izin vermeyiz’ dedi. Biz de Ortadoğu’da halkların başına bela olan IŞİD oluşumuna izin vermeyeceğiz. Savaş politikalarıyla işsizlik, yoksulluk ve yolsuzluğun üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz. Gençlerimizin ve halkımızın geleceği için barışa sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Demokratik İslam Konferansı (DİK) temsilcisi ise, tüm inançların temelinde barışın olduğunu dile getirerek, IŞİD'in yaptığı katliamların İslam'a ters olduğunu belirtti.

Toplantıda söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Suriye içindeki savaşın Türkiye’ye taşınacağını söyleyerek savaş isteyenlere seslendi: “Bu savaşın ateşi sizi de herkesi de yakar.”

KESK temsilcisi ise hiçbir savaşın kazananı olmadığını belirterek, barışın kazananı olacağını vurguladı.

Türkiye Yazarlar Birliği adına konuşan Mustafa Köz, Barış Bloku’nun bildirisinin uluslararası alanda da ses getireceğini söyledi. Olası bir savaş çıkması durumunda savaş isteyenlerin ilk önce vurulmayacağını, yoksul halk çocuklarının ölümle karşılaşacağını belirten Köz, barışın önemini vurguladı. (İstanbul/EVRENSEL)

BARIŞ BLOKU KURUCULARI

Emek ve Meslek Örgütleri:

DERİTEX sendikası (Türkiye Deri ve Tekstil İşçileri Sendikası), DİK (Devrimci işçi Komiteleri),DİSK (Devrimci işçi Sendikaları Konfederasyonu), GİYİM SEN, KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu), TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar ve Odaları Birliği), TGS (Türkiye Gazeteciler Sendikası), TODAP (Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği), TTB (Türk Tabipleri Birliği),TYS (Türkiye Yazarlar Sendikası)

Kadın Örgütleri:

Arap Kadın Hareketi, Barış İçin Kadın Girişimi, KJA (Koma Jinen Azad), SFK (Sosyalist Feminist Kolektif)

Siyasi Partiler:

DBP (Demokratik Bölgeler Partisi), DİP (Devrimci işçi Partisi), DSİP (Devrimci Sosyalist İşçi Partisi), EHP (Emekçi Hareket Partisi), EMEP (Emek Partisi), ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi), HDP (Halkların Demokratik Partisi), İşçi Demokrasisi Partisi, ÖDP (Özgürlük ve Dayanışma Partisi), SDP (Sosyalist Demokrasi Partisi), SYKP (Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi), Yeşiller Ve Sol Gelecek Partisi

CHP Vekilleri: Fikri Sağlar, İlhan Cihaner, Mehmet Tüm, Musa Çam, Niyazi Nefi Kara, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Müslim Bozkurt, Oğuz Kaan Salıcı, Okan Gaytancıoğlu, Onursal Adıgüzel, Orhan Sarıbal, Sezgin Tanrıkulu, Veli Ağbaba, Zeynel Emre, Zeynep Altıok

Siyasi Kurum ve Kuruluşlar:

Devrimci Hareket, DHF (Demokratik Haklar Federasyonu), DTK (Demokratik Toplum Kongresi),Halkevleri, HDK (Halkların Demokratik Kongresi), Kaldıraç, Partizan, SODAP (Sosyalist Dayanışma Platformu), TÖP-G (Toplumsal Özgürlük Parti Girişimi), Türkiye Gerçeği

Örgüt ve Platformlar:

78’liler Girişimi, Akademi Susmayacak, AKA-DER (Anadolu Kültür ve Araştırma Derneği), Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği, Aktif Toplum Alternatif Gelecek Derneği, Anadolu Arap Birliği, Anadolu Arap Hareketi, Başlangıç Dergisi, Buradayız Kolektifi, Alevi Kültür Dernekleri,Alevi Bektaşi Federasyonu, Asrın Hukuk Bürosu, Barış Girişimi, Barış İçin Akademisyenler, Demokrasi İçin Hukukçular, Demokrasi Ve Barış Konferansı, Demokratik İslam Kongresi, DİAYDER (Din Alimleri Yardımlaşma Derneği), Ehlader Ehlibeyt Alimler Derneği, Emek Ve Toplum Araştırmaları Merkezi Gesos (Genç Sosyal Demokratlar), Gündem Çocuk Derneği, Halkların Köprüsü Derneği,Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği, İHD (insan Hakları Derneği), İHTAR (İslami Hakikatler Derneği), İşçilerin Sesi Gazetesi, İÜ Demokratik Üniversite Girişimi, KÜRESEL BAK, Mezopotamya Evrensel Yaşam Hareketi, Mıhallemi Derneği, Mıhallemi Gençlik Hareketi, Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi, Özerk Sanat Konseyi, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, SODEV (Sosyal Demokrasi Vakfı), Sosyal Araştırmalar Vakfı, Şemikan Halklar Birliği, Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, YAKAY-DER (Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Dayanışma Derneği)

ÖNCEKİ HABER

Facebook'ta daha çok evrensel haberi okumak artık mümkün

SONRAKİ HABER

Salihli’de domates hasadı başladı: Üretici de tüccar da memnun değil

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa