Sendikadan istifa baskısı Meclis gündeminde

Sendikadan istifa baskısı Meclis gündeminde

HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, İstanbul Tuzla’da bulunan Çan Ortak Girişimi Norm fabrikasında Petrol-İş Sendikasına üye oldukları için 12 işçinin işten atılmasını Meclis gündemine getirdi.

Fabrikada sendikalaşmanın tamamlanmasının ardından Çalışma Bakanlığından toplusözleşme yetkisinin alındığını hatırlatan Tüzel, bunun ardından işçiler üzerinde sendikadan istifa etmeye yönelik baskıların arttığını belirtti. Türkiye de TSK’ye kimyasal silahlara karşı korumalı elbiselerin üretildiği fabrikada çalışma koşullarının da ağır olduğunu kaydeden Tüzel, sendika hakkının engellemesi ve işçi sağlığını ve iş güvenliği önlemlerinin alınmaması karşısında devlet sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Tüzel Çalışma Bakanlığından şu sorulara yanıt vermesini istedi: “Çan Ortak Girişimi Norm fabrikasında, sendikanın yetkisinin Bakanlığınızca onaylanması sürecinde, 12 işçinin sendikaya üye oldukları için işten atılması ve Çan’daki kadronun Norm’a kaydırılması, taşeron işçi alımı ile işçi sayısını şişirme gibi yöntemlerle sendikanın yetkisinin düşürülmeye çalışılması karşısında Bakanlığınızın bir yaptırımı olacak mıdır? Kimyasal silahlara karşı korunaklı askeri elbiseler üretilen fabrikada Bakanlığınızca kaç kez işçi sağlığı ve iş güvenliği denetimi yapılmıştır? Özellikle kadın işçilerin insan kaynakları müdürü tarafından depo ve tamirhaneye yalnız çağrılarak e-devlet şifreleri alınarak sendikadan istifaya zorlandığı, tehdit ve taciz edildiği, son günlerde işçilerin evine sudan sebeplerle savunma istem yazılarının gönderildiği, iddialarının doğru olup olmadığının araştırılması düşünülmekte midir? İşveren temsilcileri Celal Öğütoğulları ve İnsan Kaynakları Müdürü Süleyman Öğütlü tarafından, okuma yazması zayıf  bir kadın işçinin e-devlet şifresi alınarak, sendikadan istifa ettirilip, boş bir kağıda imza attırıldığı, ‘zorla sendikaya üye yapıldığı’ yönünde sahte bir belge düzenlendiği iddiaları doğru mudur? Bu sorunlar karşısında devletin, ihaleyi veren bakanlığın sorumluluğu nedir?” (İstanbul/EVRENSEL)

www.evrensel.net