Esas mesele köylünün kelle koltukta çalışması

Esas mesele köylünün kelle koltukta çalışması

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde, bağlardan topladıkları yaprakları komisyonculara satarak geçinen köylülerin kazada ölmesiyle ilgili konuşan Tarım İşçilerinin Sorunlarını Araştırma Komisyonu üyesi HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, 'Buradaki esas mesele yolun uygun olmaması ve köylü sınıfının kelle koltukta çalışıyor olması' dedi.

Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde, bağlardan topladıkları yaprakları komisyonculara satarak geçinen köylülerin kazada ölmesiyle ilgili konuşan Tarım İşçilerinin Sorunlarını Araştırma Komisyonu üyesi HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, “Buradaki esas mesele yolun uygun olmaması ve köylü sınıfının emekliliği, sosyal güvencesi olmadan kelle koltukta çalışıyor olması” dedi.

Dün Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde, bağlardan topladıkları yaprakları komisyonculara satarak geçinen köylüleri taşıyan kamyonet, süt tankeri ile çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan 13’ü kadın 1’i çocuk 15 köylü öldü, 2 kişi yaralandı. HDP Milletvekili ve Tarım İşçilerinin Sorunlarını Araştırma Komisyonu üyesi Levent Tüzel, “Bağlardaki üzüm yapraklarını toplatıyorlar. Hem üreticiye hem kendilerine fayda sağlıyorlar. Bu düzen epeydir var. İşçi statüsünde olmasa da tarımda çalışan emekçiler” dedi.

YOL VE TAŞIMA BİÇİMİ UYGUN DEĞİL

Yolun uygun olmadığına ve açık kasada taşındıklarına dikkat çeken Tüzel, “Aynı şekilde tarım işçileri gibi bu köylülerin de bu şekilde de taşınıyor olması problem. Ayrıca bu vakayla karayollarındaki trafik denetimindeki usulsüzlükler de ön plana çıkıyor” diye konuştu. Köylü sınıfının geçim sıkıntısı, emeklilik, sosyal güvencesinin olmaması gibi sorunları bulunduğunu vurgulayan Tüzel, “Esas mesela bu nedenlerle kelle koltukta yaşıyor olmaları. Bu yurttaşların sosyal güvenceli olması için gerekli düzenlemeler getirilmesi gerekiyor” dedi.

AKP’Lİ VEKİLLER AÇIK KASAYI ÖNERDİ

Tarım işçilerinin çalışma koşullarını da değerlendiren Tüzel, komisyondaki önerileri örnek vererek AKP’nin soruna yaklaşımını eleştirdi: “Bizim komisyonumuzda AKP’li vekiller en fazla, maliyet artmasın diye kısa mesafelerde traktör kasalarında taşınmalarının mümkün olmasını gerektiren düzenlemeler önerdiler.” Başta tarım işçileri olmak üzere tarımda çalışanların taşıma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade eden Tüzel, “Kapalı, koltuklu araçlarda güvenilir şekilde taşınmalılar” dedi.

BAKANLIĞA SORU ÖNERGESİ

Levent Tüzel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Tüzel şu soruları sordu:
* 13’ü kadın 15 yoksul köylünün ölümünden kim, hangi kamu kurumu sorumludur?
* 15 işçi/köylünün sigorta kayıtları var mıdır?
* 15 işçi/köylüyü kamyonet kasasında büyük toprak sahiplerinin bağlarında yaprak toplayıp satarak geçimini sağlamaya iten koşulların sorumlusu kimdir?
* Bu tür çalıştırma ilişkisi mevzuata uygun mudur?  Bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir? Değil ise tür bir işlem yapmayı düşünüyorsunuz?
* Çalıştıran ve çalışan kim olursa olsun, açık kasalı kamyonette insan/işçi taşıyan kamyonetlerin karayolunda denetlenmesi gerekmiyor mu?  
* Manisa’da yaşamını yitiren 15 tarım işçisinin geride kalanlarına, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmaması nedeniyle, toprak sahibi ve devlet tarafından sosyal yardımda bulunulacak mıdır?
* Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin römork, kamyonet gibi üstü kapalı araç kasalarında yolcu taşımacılığı yapılmasına izin veren 130. 131inci maddelerinin uzun ve kısa mesafelerde araç kasalarında yolcu taşınmasını yasaklayacak şekilde değiştirilmesi için değişiklik yapılması yönünde Hükümet nezdinde yasal çalışma yapılması için girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz?

KOMİSYON RAPORU GÖRÜŞÜLSÜN

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, mevsimlik tarım işçileriyle ilgili komisyon tarafından hazırlanan raporun görüşlmesini istedi.

Önerge sunan Özel, “Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının ele alınması, ilgili kurumlara dağıtılan ancak TBMM’de görüşülemeyen 24. Dönem Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporunun tespit ve önerilerinin değerlendirilmesi, çözüm önerilerinin tartışılması amacıyla Anayasa’nın 98’inci maddesi ve TBMM İçtüzüğünün 101, 102 ve 103’üncü maddeleri gereğince Meclis Genel Görüşmesi açılmasını arz ve teklif ederiz” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

TARIM İŞÇİSİNİN KADERİ DAYIBAŞININ İNSAFINA TERK EDİLEMEZ

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2015 17:15
www.evrensel.net