TKP'lilere açılan hakaret davasında mahkeme 'kuşkudan sanık yararlanır' dedi

TKP'lilere açılan hakaret davasında mahkeme 'kuşkudan sanık yararlanır' dedi

İzmir Aliağa’da üzerlerinde ‘Hırsız var' yazan TKP afişi çıkmasından dolayı haklarında açılan hakaret davasında iki kişiye beraat kararı verildi. Kuşkudan arındırılmış hukuki delil olmadığına dikkat çeken mahkeme ‘kuşkudan sanık yararlanır’ dedi.

Zeki KADIOĞLU
İzmir

İzmir Aliağa’da, gözaltı sonrası üzerlerinden dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan resimli  ‘Hırsız var' yazılı Türkiye Komünist Partisi (TKP) afişi çıkması nedeniyle haklarında hakaret davası açılan 2 kişi hakkında beraat kararı verildi.

4 Mart 2014 tarihinde ismini vermek istemeyen bir kişi tarafından yapılan ihbar sonucu İzmir Aliağa’daki bir internet kafede H.U.H ve Ş.S.E herhangi bir savcılık/mahkeme kararı olmaksızın gözaltına alınmış, üzerlerinden çıkan 3 adet afiş nedeniyle haklarında hakaret davası açılmıştı.

Aliağa 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık H.U.H ve Ş.S.E internet cafeye girişte gözaltına alındıklarını, hiçbir yere afiş yapıştırmadıklarını ve Ş.S.E, TKP ile bir bağının olmadığını belirtti.

AV. ÖZGÜR URFA: ATILI SUÇA AİT BİR DELİL BULUNMAMAKTADIR
Müvekkillerinin herhangi bir savcılık kararı olmaksızın gözaltına alındığını ve kendi istekleri ile afişi teslim ettiklerini belirten Avukat Urfa “durumları şüpheli görülen” sanıkların şüpheli durumlarının dahi tanımlanmadığını ve kamera kaydı, ismi açık tanık  gibi şüpheye yer bırakmayacak  somut deliller olmadan dava açıldığını belirtti. Sanıklarla deliller arasında illiyet bağının kurulmadığını belirten Urfa  “Sanığın üzerinde bu afiş varsa bu sanık asmıştır” mantığının yanlış olduğunu belirtirken, Anayasa ve AİHS(Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) maddelerini ve AİHM(Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) kararlarını örnek gösterdi. (Handyside/Birleşik Krallık, Castells/İspanya vb. kararları)

MAHKEME: KUŞKUDAN SANIK YARARLANIR
Aliağa 1. Asliye Ceza Hakimi Esra Faydacı, olay zamanına dair kamera kaydı ve gözaltı sonrası alınan söz konusu tutanakta sanıkların ne şekilde şüpheli olarak görüldükleri konusunda herhangi bir bilgi ve açıklama bulunmadığı belirtti.  Verilen kararda muhtelif yerlere asılan pankartların benzerinin sanık H.U.H'nin çantasından çıkmasının üzerine hep birlikte değerlendirildiğinde ceza yargılamasının en önemli ilkelerinin birisinin de “kuşkudan sanık yararlanır” ilkesi olduğu, bu itibarla sanıkların yukarıda izah edilen üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair mahkumiyetlerine yeterli, her türlü kuşkudan arınmış, kesin, hukuki ve inandırıcı delil elde edilemediği ve afişin suç teşkil etmediği vurgulanarak sanıklar hakkında beraat kararı verildi.

Verilen kararda "Liegens v. AVUSTURYA" ve "Feldek v. Slovakya" kararları örnek gösterildi.

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2015 17:26
www.evrensel.net