294 kişilik sınıfta tıp eğitimi

294 kişilik sınıfta tıp eğitimi

Denizli’deki Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2015- 2016 eğitim-öğretim yılından itibaren hazırlık sınıfının kaldırılmasıyla 1. sınıfın mevcudu 294’ü bulacak.

Ferah IŞIK

Denizli’deki Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2015- 2016 eğitim-öğretim yılından itibaren hazırlık sınıfının kaldırılmasıyla 1. sınıfın mevcudu 294’ü bulacak. Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gökhan Önem, “Bu koşullarda verilecek eğitimin kalitesi halk sağlığı açısından ciddi tehlike oluşturabilir” dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan düzenlemeyle 26 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle birlikte, üniversitelerde Türkçe eğitim veren bölümlerde zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılamayacak. Bunun sonucunda 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinin hazırlık sınıfı kaldırıldı. Bir önceki yıl hazırlık sınıfını bitiren ve bu yıl 1. sınıfa başlayacak 114 Tıp Fakültesi öğrencisine ek olarak, YÖK tarafından Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinin 75 öğrenci talebine rağmen yeni alınacak öğrenci sayısının 180 olduğu açıklandı. Açıklanan kontenjan sonrası bu yıl Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrenci sayısı 294 olacak. Bu yıl 85 mezun veren Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinin hem derslik hem de laboratuvar sayısının 294 birinci sınıf öğrencisini kaldırmasının mümkün olmadığı belirtildi. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halkçı Sağlık Topluluğu Başkanı Pamukkale Üniversite Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Nazlı Çetin, “Kontenjanlar fakültemizdeki hoca sayısı ile orantılı olarak artmadığı için zaman zaman bazı uygulamaları asistanlar ile yapmak zorunda kalıyorduk. 300 kişi ile bu uygulamaların yapılıp yapılmayacağı bile tartışılır” dedi.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gökhan Önem de “YÖK tarafından telafisi mümkün olmayan bir hata yapılmıştır. Tıp eğitimi, doğrudan insan ve insan hayatı olması nedeniyle hem hassas, hem de uzun bir eğitim sürecidir. Tıp eğitimi sadece teorik eğitimden ibaret değildir. Aynı zamanda yoğun laboratuvar ve klinik uygulamalar gerektiren bir eğitim sürecidir. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinin fiziki altyapısı bu sayıda öğrenciye eğitim vermek için yeterli değildir. Bu koşullarda verilecek eğitimin kalitesi halk sağlığı açısından ciddi tehlike oluşturabilir” diye konuştu. (Denizli/DHA)

www.evrensel.net