Acil servis ağır iş yükü nedeniyle kapalı!

Acil servis ağır iş yükü nedeniyle kapalı!

Ankara Tabip Odası (ATO), SES Ankara Şubesi, Dev Sağlık-İş ve Türk Sağlık-Sen, Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nin kapatılmasıyla ilgili hastane önünde açıklama yaptı.

Ankara Tabip Odası (ATO), SES Ankara Şubesi, Dev Sağlık-İş ve Türk Sağlık-Sen, Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nin kapatılmasıyla ilgili hastane önünde açıklama yaptı. Açıklamada, acil servisin Sağlık Bakanlığı tarafından iddia edildiği gibi tadilat nedeniyle değil, angarya iş yükü altında ezilen hekimlerin ücretsiz izne çıkması sebebiyle kapandığı ifade edildi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atasoy, “Acil servis çalışanları istifayı düşünme noktasına getirilmiştir. Acil servisler, çalışanlar için acilen iyileştirilmelidir” çağrısında bulundu.

Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi’nin Acil Servis Bölümü'nün Bakanlık tarafından tadilat nedeniyle kapatıldığı söylenmişti. Ancak bugün hastane önünde açıklama yapan sağlık meslek örgütleri, servisin angarya iş yükü altında ezilen hekimlerin ücretsiz izne çıkması sebebiyle kapandığını belirtti. Her gün iki dahiliye uzmanı ve iki cerrahi uzmanını acil serviste nöbetle görevlendiren hastane yönetiminin, çalışanlara daha da angarya iş yükleyen geçici bir çözümle acil servisi hizmete açtığı kaydedildi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Atasoy yaptığı açıklamada  “Yetkililer, sistemin yarattığı bu sorunu sağlık emekçilerini köle gibi çalıştırarak çözmeye çalışmaktadırlar. Sağlık emekçileri, hekimler bu yükü daha fazla kaldıramazlar. Nitekim bu hastanenin acil servisinde çalışan birçok uzman arkadaşımız ücretsiz izne çıkmak durumunda kalmıştır” dedi.

'BRANŞ DIŞI NÖBETE ZORLANIYORUZ'

Ankara Eğitim Araştırma Hastanesinde görev yapan Dr. Cemal Bulut, görevli oldukları hastanenin eğitim araştırma hastanesi olmasına rağmen kongrelere katılamadıklarını, TÜBİTAK projelerinin desteklenmediğini söyledi. Uzmanlık alanları olmadığı halde branş dışı nöbete zorlandıklarını ifade eden Bulut, yeni yönetimden acilen çözüm bulmalarını talep etti. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görevli Asistan Hekim Mustafa Yurtdaş da asistan hekimler olarak angarya çalışma uygulamasına gösterilen tepkiye destek olduklarını kaydederken, kendi branşları dışındaki bölümlerde çalışmaya mecbur bırakılarak hekim açığının giderilmeye çalışıldığını söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net