Danışıklı dövüş mü var?

Danışıklı dövüş mü var?

Seçkin SAĞLAM
Çanakkale

Çanakkale İl Mahalli ve Çevre Kurulu’nun 2014 yılında yaptığı bir toplantıda Çırpılar Köyü mevkiinde Taşzemin İnş. Madencilik San. ve Tic. A.Ş., tarafından katı yakıtlı termik santral kurulumuna izin verilmesi konusunu görüştüğü ortaya çıktı. 28 Nisan 2014 tarihli kararda, şirket yetkililerince verilen “Özet proje ve ekosistem” raporundaki eksikliklere dikkat çekildiği, ve “Tamamlayıp, tekrar başvurun” dediği ortaya çıktı. Kararda o dönemde hazırlık aşaması devam eden ‘çevre düzeni planı’na atıfta bulunulması dikkat çekti. ‘suya sabuna dokunmamı’ politikasının bir sonucu olarak, danışıklı dövüş iddiası güç kazandı. 

İl Mahalli Çevre Kurulu’nun 2014 yılı 2’nci toplantısına 28 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirdi. 2013 yılında alınan ‘koruma’ kararı ile ‘kentin tarihi ve doğal değerleri ile tarımsal kaynaklarının yoğun olarak bulunduğu bölgelerde çevreyi kirletici etkisi olan yatırımlara izin verilmemesi’ görüşünün kısa bir sürede değişmesi şaşkınlık yarattı.  Vali Vekili Bekir Sıtkı Dağ başkanlığında yapıldığı öğrenilin toplantı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmelik Ek-1 Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Faaliyetler Listesinde yer faaliyetlerin kurulumuna sınırlama getirilen ve bu ‘kısıtlamanın’ sınırlarının ise Çanakkale İl Mahalli Çevre Kurulunun 3 Aralık 2013 tarihli kararı ile çizildiğine dikkat çekildi.  ‘Yasak bölge’ içinde olduğunun altı çizilen Yenice’ye bağlı, Çırpılar Köyü mevkiinde Taşzemin İnş. Madencilik San. ve Tic. A.Ş., tarafından yapılması planlanan katı yakıtlı termik santral kurulumuna izin verilmesi konusu işte bu toplantıda görüşüldü. 28 Nisan 2014 tarihli söz konusu toplantıda “Özet Proje ve Ekosistem raporu”nun incelenerek değerlendirildiğine vurgu yapıldı.

RAPORDAKİ O BULGULAR!

Söz konusu toplantıda; “Santralde kullanılacak yerli kömüre ait tüm parametrelerin değerlendirildiği kapsamlı bir kömür analiz raporunun bulunmaması, santralden kaynaklanacak yüksek miktarda külün depolanacağı ve lisans alınması gereken kül düzenli depolama tesisine ait yer, kapasite, kullanım ömrü ve alan gibi bilgilerin yer almaması, santrale ait hazırlanan emisyon modelleme raporunda Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği sınır değerlerin kullanılmaması” konularının tespit edildiği öğrenildi. Son bir yıl içinde, bu maddelerin ardından emisyon modelleme raporunun hazırlanıp hazırlanmadığı, bölgede bulunan diğer termik santraller ile birlikte faaliyeti sırasında etki alanının ne kadar olacağı ve en önemlisi, mevcut durumda çevreye zararlı olmadığı görüldü mü? 

ÇİFTÇİ TARIMI BIRAKTI MI? 

Toplantıda “Santralin kullanılacak ve bölgedeki Han deresi, Canbaz deresi ve Koca dereden sağlanacak olan sularla ilgili olarak; bölgedeki köylerin geçim kaynağının tarımsal ürünlere dayalı olması nedeniyle tarımda ihtiyaç duyulan su miktarı, yazın derelerdeki su miktarının ne oranda azaldığı, mevcut derelerdeki suyun santral için yeterli olup olmayacağı konularına” vurgu yapıldı.  İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Şube Müdürlüğünden gerekli rapor ve görüşlerin yer almadığı ifade edildi. O tarihten itibaren yaklaşık bir yıllık süreç içinde, köylü tarımı bıraktı mı? Sulu tarımdan mı vazgeçti? Ya da söz konusu su kaynaklarının dışında yeni kaynaklar mı bulundu? 

TOPU 1/100 BİNLİĞE ATMIŞLAR!

Raporda “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Çevre Düzeni Planlarının onaylanmasından sonra eksikliklerin tamamlandığı ÇED Raporu formatında bir dosyanın hazırlanarak başvurunun yapılması halinde yeniden değerlendirilmesine” karar verildiği ifade edildi. Ayrıca “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinin uygulamasına yönelik yayınlanan 2013/37 Sayılı Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi kapsamında;

Temiz hava Eylem Planlarını hazırlamak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkanlığında Halk Sağlığı Müdürlüğü, Çanakkale Meteoroloji Müdürlüğü, 18 Mart Üniversitesi Çevre Mühendisliği Fakültesi, Çanakkale Belediye Başkanlığı, Çan Belediye Başkanlığı, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası ve Sivil toplum Kuruluşları temsilcilerinden oluşan Komisyonun kurulmasına” kararı ise dikkat çekiyor. Böyle bir komisyonun kurulup kurulmadığı merak konusu…

BU KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Tüm tespit edilen eksikliklerin, özellikle bölgedeki sulama kaynaklarına yapılan vurgu ile ilgili gerekli önlemlerin alıp alınmadığının dışında, nelerin değiştiği merak ediliyor. Çevre düzeni planı hazırlık çalışmalarına denk gelen toplantıda; “Suya sabuna dokunmayalım” denerek, gerekli izinlerin ‘çevre düzeni planı’ sonrası mevzuata uydurulması girişimlerinin bir sonucu mu? Yoksa danışıklı dövüş mü? 

www.evrensel.net