Bizlerin seçimi ‘istikrarı’ ters yöne çevirdi!

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’nden Bir İşçi

Ülkemizin içinde bulunduğu bu süreçte, kaos varmış gibi bir hava halkımıza lanse edilmek istense de bunun gerçeği yansıtmadığının farkındayız. 7 Haziran öncesindeki iktidarın ve bu zihniyetteki devlet adamlarının büyük bir yenilgi almış gibi görünmesi aslında beklenmedik bir yenilgi ile karşılaşmalarının şaşkınlığından doğan bir boşluk.
Seçimlerde eski iktidar sahipleri, koalisyon oluşturma seçeneği ile karşı karşıya kalmayacak şekilde veya daha güçlü bir biçimde çıkmış olsaydı, hükümetin kurulma süresi yine bu kadar uzun olacaktı, zaten anayasada bu süre kanunlar ile belirtilmiştir. Şu anki tek fark, eski iktidarın hazımsızlık çekmesidir ve bu hazımsızlığın sancısını onlardan çok emekçi halk tarafından hissedilmesidir.
Ben, erken seçim olacağını hiç düşünmüyorum. Eski iktidar bir şekilde hükümeti kuracaktır  ya da kurulması yönünde büyük bir çaba sarf edecektir. Böyle bir durum onlar için elzemdir.  Düşünsenize ülkedeki büyük sermaye sahiplerinin çoğu 7 Haziran öncesindeki iktidarın gölgesinde büyürken kapitalizmin dişlileri daha bir sertleşmiş, emekçi daha çok ezilmiş, sömürü ülke tarihinin zirvesine çıkarılmıştır.
Geçmiş iktidar, tabanını oluşturan bu sermaye sahiplerinin varlığını ve desteğini kaybetmek istemeyecektir. Sırf bu yüzden, yandaşlarının “nankör bu halk, krizi de kaosu da hak ediyorlar...” söylemlerine rağmen hükümeti 7 Haziran seçim sonuçlarına bağlı kalarak, koalisyon veya azınlık şeklinde hükümeti kuracaklardır.
Son olarak şunu belirtmek isterim ki; bu ülkede 7 Haziran öncesindeki istikrar söylemi emekçinin daha çok sömürülmesi ve ezilmesi, sermaye sahiplerinin daha çok güçlenmesine yönelik eğilimi olan bir durumun sürekliliğini temsil ediyordu, eğer gerçekten vermiş olduğumuz oylar ile bu istikrar bozulmuş ise bundan biz emekçiler değil o sermaye sahipleri korkmalıdır.
Bizlerin seçimleri sadece istikrarı ters yöne çevirmiştir.

www.evrensel.net