Kamusal eğitim yeniden inşa edilmeli

Kamusal eğitim yeniden inşa edilmeli

Prof. Dr. Nejla Kurul, resmi eğitimin ciddi bir kriz içerisinde olduğunu belirterek, kamusal eğitimin yeniden inşasının önemini vurguladı.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) kamusallık kavramını ve kamusal eğitimi tartışmak üzere “Kamusal Eğitim Çalıştayı” düzenledi.

Ankara Barosu konferans salonunda eğitimci ve bilim insanlarının katılımıyla bugün başlayan çalıştayın açılış konuşmasını Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca yaptı. Karaca, kamusallık hakkının neoliberal politikaların zorlamasıyla budanmaya ve yeni bir kalıba oturtulmaya çalışıldığını söyledi. Karaca, eğitim ve sağlık başta olmak üzere bütün alanlarda yaşanan değişim ve dönüşüm sürecinin ideolojik olduğunu söyleyerek bu dönüşümün ekonomik ve toplumsal boyutlarıyla değerlendirilmesinin de önemli olduğunu vurguladı. Avrupa’da da tek bir sözleşmeyle eğitimin tümden özelleştirilmeye çalışıldığını kaydeden Karaca, küresel güçlerin bütün dünyada kamusal alanı piyasaya açmak için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

‘VELİ KATKISI YÜZDE 50’LERE ULAŞTI’

Son bir yılda eğitimde özelleştirmenin yüzde 11’lere dayandığını söyleyen Karaca, özel okullar teşviklerle özendirilirken, devlet okullarına ise donanım, materyal desteğinin dahi sağlanmadığını anlattı. Velilerin kendi cebinden eğitime katkısının yüzde 50’lere ulaştığını vurgulayan Karaca, eğitimde fırsat eşitliğinin ortadan kalktığını, yoksul-zengin arasında eğitim harcamaları açısından 14 katlık bir fark oluştuğunu vurguladı.

Herkesin eşit olarak eğitim hakkından yararlanması ve eğitimin güvenceye alınması için Eğitim Sen’in mücadelesine vurgu yapan Karaca, hem hukukla hem de alanlarda verilen mücadeleyle eğitimin özelleştirilmesi sürecinin tam da sermayenin istediği bir noktaya gelemediğini söyledi. Karaca, mücadeleyi toplumun tüm kesimleriyle buluşturmanın önemini vurguladı.

‘HER FARKLI KAMUSAL ALAN ÖĞRENME ALANI’

Çalıştayın kamusal alanlar ve kamusal eğitim üzerine çerçeve sunumunu Ankara Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Politikası Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nejla Kurul gerçekleştirdi. Kamusallık kavramının devletle özdeşleştirildiğine dikkat çeken Kurul, bu kavramın içinin doldurulmasının önemine dikkat çekti. Burjuva kamusallığı kavramı üzerine tartışmalara değinen Kurul, haziran direnişi sürecinde milyonlarca insanın aynı sokaklarda burjuva kamusallığına isyan ettiğini kaydetti. Farklı kamusal alanların varlığına dikkat çeken Kurul, farklı kamusal alanlarla buluşulan her alanın öğrenme alanı olduğunu söyledi.

Kurul, kamusal eğitimin yeniden inşasının önemli olduğunu söyleyerek, her doğan çocuğun eşit ve özgürce kendini geliştirmesi, eğitimin demokratikleşmesi, ana dilinde, çok dilli eğitim konularının kamusal alanda tartışılması gerektiğini vurguladı. Resmi eğitimin ciddi bir kriz içerisinde olduğunu kaydeden Kurul, neoliberal politikalarla çarpıklaşan, sınıfsal eşitsizliğin arttığı, özgürlük alanlarının kısıtlandığı, eğitimin kamusallığının daraltıldığına dikkat çekti. Bilginin ve her türlü deneyimin fiyatlandırıldığını, toplumsal eşitsizliğin yeniden üretildiğini belirten Kurul, okulların birer hayırseverlik yerine dönüştürüldüğünü ve otoriter bir zihniyetin etkisi altında olduğunu vurguladı. Ana dilinde eğitim hakkını ve kültürünü işgal etmeye kimsenin hakkı olmadığını söyleyen Kurul, bu konuda Eğitim Sen’in de gerçekleştireceği tartışmalar ve somut önerilerle konuyu geliştiren ve toplumun önünü açan bir rol oynaması gerektiğini vurguladı. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net