Sosyologlardan ‘Gezi’nin ötesi’ yorumu

Sosyologlardan ‘Gezi’nin ötesi’ yorumu

Sosyoloji  Mezunları Derneğinin (SOMDER) Gezi direnişinin birinci yılı vesilesiyle düzenlediği “Direnişin 1. Yılında Gezi, Toplum ve Bilim” adını taşıyan konferans bilgilerini kitaplaştırıldı. 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu’nda düzenlenen uluslararası konferansın ilk oturumunda Kemal İnal “Gezi’nin Politik Bakiyesi: Soldaki Etkileri”; Kostas Skordoulis “21. Yüzyılda Toplumsal Direniş: Sonuçlar ve Olasılıklar”; Ulaş Başar Gezgin “Gezi ve Politik Psikoloji” ve Gazeteci-Yazar Nuray Sancar ise “Direnişin Öncesinde ve Sonrasında Toplumsal Mücadeleler” başlıklarını taşıyan konuları tartışmaya açtılar.

İkinci oturumda ise Ufuk Özcan “Gezi Direnişi’nin Sosyal Bilimlere Yansımaları”; Dave Hill “Gezi ve Neoliberalizm ile Yeni Muhafazakârlığa Karşı Küresel Direniş” ve Cenk Saraçoğlu ise “Gezi Direnişi’ni Anlamanın Yöntemleri Üzerine Bir Tartışma” başlıklı sunumlarını yaparak Gezi direnişinin tarihsel, toplumsal ve siyasal önemi farklı yönleriyle konuşuldu.  

Yazarlar “Gezi’nin ötesi”ni gözeterek; konuyu sadece Türkiye bağlamında değil, dünya siyasi-sosyal konjonktürü bağlamında, ileriye dönük bir perspektifle tartışıyor. Gezi direnişçilerine ithaf edilen kitaba katkı sunan yazarlar arasında Fikret Başkaya, İzzettin Önder, Kadir Cangızbay, Nuray Sancar, Gündüz Vassaf, Gün Zileli, Evren Hoşgör ve Aslı Kayhan yer alıyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)

www.evrensel.net