İdare Mahkemesinden Grup Yorum'a konser yasağına durdurma kararı

İdare Mahkemesinden Grup Yorum'a konser yasağına durdurma kararı

İstanbul  4. İdare Mahkemesi, İstanbul Valiliği'nin Grup Yorum'un pazar günü yapmayı planladığı konsere izin vermemesine ilişkin kararı için oybirliğiyle "yürütmeyi durdurma kararı" verirken, "Devletin toplantı ve gösteri yürüyüşüne müdahale etmeme negatif yükümlülüğü ile birlikte, bu toplantı ve gösteri yürüyüşünün sağlıklı yapılması için gerekli tedbirleri alma pozitif yükümlülüğü de ortaya çıkmaktadır" görüşünü ortaya koydu.

4. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararında şu ifadeler yer aldı:

"Mahkememizin 25.06.2015 tarihli ara kararı ile davalı idareden uyuşmazlık konusu mitingin, toplumun tepkisine yok açarak infial uyandırabileceği, kitlesel/toplumsal tepki ve provokatif eylemlere mahal verebileceği şeklindeki duyumların neler olduğu, suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike var ise bunun somut mevcut olup olmadığı hususlarının sorulmasına, söz konusu duyumlar ile açık ve yakın tehlike var ise bunun somut bilgi ve belgelerle açıkça ortaya konulmasının istenildiği davalı idarenin 26.06.2015 havale tarihli savunma dilekçesi ve eklerinde ise ara kararımızda sorulan ve istenilen hususlara ilişkin somut bilgi-belge sunulmadığı görülmüştür. 

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri yürüyüşleri Kanunu'nda, davacı idare tarafından düzenlenecek halka açık toplantı, gösteri ve benzeri faaliyetlerin bütünüyle düzenlenmesinin engellenmesine, uygun görülmemesine veya yasaklanmasına dayanak alınabilecek bir kural bulunmamaktadır. 

Ayrıca, Devletin toplantı ve gösteri yürüyüşüne müdahale etmeme negatif yükümlülüğü ile birlikte, bu toplantı ve gösteri yürüyüşünün sağlıklı yapılması için gerekli tedbirleri alma pozitif yükümlülüğü de ortaya çıkmaktadır."

Mahkeme, Valiliğin kararının hukuka aykırı olduğunu belirterek, telafisi güç zararlara neden olabileceği sonucuna varıldığından, oybirliğiyle yürütmenin durdurulması kararı verildiğini açıkladı. 

Kararla birlikte, Grup Yorum'un 28 Haziran Pazar günü saat 18.00'de Bakırköy Halk Pazarı'nda vereceği konser için yasal engel kalmamış oldu. 

GRUP YORUM İDARE MAHKEMESİ ÖNÜNDE EYLEMDEYDİ

Grup Yorum’un üyeleri konserlerinin İstanbul Valiliği tarafından “infial yaratabilir” gerekçesi ile yasaklanması üzerine idare mahkemesine başvurmuştu.

Grup üyeleri “yaptığımız itirazın sonucunu alana kadar bugünden itibaren İdare Mahkemesi önünde oturmaya başlıyoruz” diyerek İstanbul Yeni Bosna’da bulunan İdare Mahkemesi önünde oturma eylemine başlamıştı. (İSTANBUL)

www.evrensel.net