Yolsuzluklar soruşturulsun!

Yolsuzluklar soruşturulsun!

Uluslararası Şeffaflık Derneği, Türkiye’yi sarsan 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarıyla ilgili Meclise yeni seçilen milletvekillerine açık çağrı yaptı. Dernek, birçok sivil toplum kuruluş adına hazırlanan mektubunda, “17-25 Aralık iddiaları soruşturulsun, cezasızlık hali ortadan kalksın!” çağrısı yaptı.

“Sayın Milletvekillerimizden taleplerimizdir” denilerek mektupta şu görüşler dile getirildi:
TBMM Genel Kurulunda 17-25 Aralık iddialarıyla ilgili olarak 20 Ocak 2015 tarihinde yapılan, oylamada dört eski Bakanın Yüce Divana gönderilmesinin reddedilmesi; hukukun üstünlüğü, hukuk güvenliği ve adil yargılanma ilkelerine ilişkin kamuoyu güvenini sarsmıştır. Göreve başlayacağınız tarihten itibaren, 17-25 Aralık sürecine ilişkin atacağınız adımlar; sadece bu vakayla sınırlı olmaksızın ülkemizde yerleşmiş “cezasızlık” kültürünün kırılması ve hesap verebilirlik kavramının güçlendirilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır. Lütfen Meclisteki icraatlarınıza bu durumu dikkate alarak başlayın!

SİYASİ ETİK YASASI

Mektupta ayrıca şu iki öneri getirildi:
*Siz sayın milletvekillerimizi, 17-25 Aralık iddialarına ilişkin dört eski bakan hakkında yeni bir Meclis Soruşturma Komisyonu kurulması için önerge vermeye ve 17-25 Aralık iddialarına ilişkin soruşturmaların tekrar başlatılması ve hukuka uygun bir şekilde takip edilmesi için gerekli adımları atmaya davet ediyoruz.
* Siz sayın milletvekillerimizi, ülkemizin en önemli sorunlarından olan yolsuzlukla mücadelenin başarılı olabilmesi için gerekli temel mevzuat eksikliklerini gidererek, ivedilikle siyasi etik yasası, siyasetin finansmanı ve milletvekillerinin ve üst düzey bürokratların mal bildirimlerinin kamuoyuyla paylaşılması gibi yasal düzenlemeleri yapmaya, Kamu İhale Kanunu gibi konulardaki eksikliklerin giderilmesi yolunda harekete geçmeye davet ediyoruz”
(ANKARA)

www.evrensel.net