Beştaş Adana’da  mesaiye başladı

Beştaş Adana’da mesaiye başladı

Volkan PEKAL 
Adana

Rıdvan Turan ile birlikte HDP’den seçilen geçtiğimiz günlerde mazbatasını alan Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş seçildikten sonra bir haftadır Adana’da halkla ve çeşitli kurumlarla temaslarda bulunuyor.

Yoğun bir program içerisinde olan  Beştaş ile Adana’nın ve Türkiye’nin öne çıkan sorunları, Adana’ya dair gözlemlerini ve HDP olarak çözüm önerilerini konuşma fırsatı bulduk. Tarıma dayalı sanayileşmenin bitirildiği Adana’nın göç alan bir kent olmaktan işsizlikte ilk sıralarda yer alan bir kent konumuna geldiğini ifade eden Beştaş, işsizlik, tarımın desteklenmemesi ve bunların sonuçları olan yoksulluk uyuşturucu kullanımının artması, kadına yönelik şiddetteki artış gibi konularda diğer partilerin milletvekilleri ile bu sorunların çözülmesi için bir araya gelmekten yana olduklarını dile getirdi. 

ADANA İŞSİZLİKTE İLK SIRALARDA

İşsizlikte üst sıralarda yer alan Adana’nın yoksulluk açısından çok büyük bir potansiyel barındırdığına dikkat çeken Beştaş, “Tarım alanında bir geriye gidiş yaşanıyor. Bu alanda merkezi politikaların doğrudan etkili olduğu, çitçileri yoksullaştırdığı, başka alanlara sevk ettirildiği çok açık bir tablo olarak önümüzde duruyor. İç içe geçmiş olan bu sorunların çözümü için Parlamentoda ve Adana’da onlarla beraber Adanalıların sesi olacağız” dedi. Çukurova’nın çok verimli topraklara sahip olduğunu ifade eden Beştaş, tarım alanında çiftçiyi destekleyerek tarıma dayalı sanayiyi geliştirecek mekanizmaların oluşturulması gerektiğini ifade etti. 

UYUŞTURUCU SORUNU ARTIYOR

Türkiye’nin birçok ilinde de yaşanan sorunların Adana’da da iç içe geçmiş şekilde yaşandığını kaydeden Beştaş, Adana’da çarpık kentleşme, yerel yönetimlere yönelik sıkıntılar kent içerisindeki ayrım noktaları, mahalleler arasındaki farklılıkların arttığını ifade etti. Adana’nın yoksul mahallelerinde uyuşturucu kullanımının yüksek olduğuna dikkat çeken Beştaş, “Adana’da uyuşturucu ile mücadele konusunda yeterli mesafenin alınmamış olması büyük bir problem olarak önümüzde duruyor. Bu konuda araştırmalarımız sürüyor” dedi. 

KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ

Adana’da son yıllarda artan kadın cinayetlerine dikkat çeken Beştaş, yaptıkları çalışmalarda kadına yönelik şiddet sorununun görünür olmadığını tespit ettiklerini paylaştı. Adana’da toplumsal cinsiyet rolleri açısından erkek egemen bir anlayışın hakim olduğunu her alanda gözlemlediklerini ifade eden Beştaş, bunun en önemli sebebinin iktidarın kadına yönelik ayrımcı dilinin devam ediyor olması olduğunu söyledi. Siyasi iradenin kadın erkek eşitliği konusunda hayati bir noktada durduğuna dikkat çeken Beştaş, “Kadın erkek eşitliği özel bir mesele değil, siyasi bir meseledir” diyerek kadına yönelik şiddeti meşrulaştıran yasaların, kadınların idari ve adli koruma mekanizmalarından faydalandırılmamasının, istihdam alanında ayrımcı politikaların kadına yönelik ayrımcılığı meşrulaştıran olgular olduğunu anlattı. Kadın erkek eşitliği konusunda yapılacak çalışmalarda yer alacaklarını söyleyen Beştaş, Adana’yı bu çalışmalarda özel olarak ele alacaklarını dile getirdi. 

TARIM İŞÇİLERİNİN YASASININ OLMAMASI HUKUKSUZLUKTUR

Adana’da da çok sayıda bulunan tarım işçilerine dair konuşan Beştaş, en ağır işlerde çalışan tarım işçilerinin en önemli sorununun güvencelerinin olmaması olduğunu belirterek “Tarım işçilerinin sosyal güvencelerinin olmaması kayıt dışı çalıştırılmaları hukuksuzlukların başında geliyor” dedi. İşçilerin yaşam koşulları, ücretleri ve hakları konusunda geniş çalışmaları olduğunu ve geçen dönemden önergelerinin Mecliste mevcut olduğunu ifade eden Beştaş,”Taşeron, asgari ücret, sendikal özgürlükler konusundaki çalışmaları dışında tarım işçileri konusunda bu hukuksuzluğu sona erdirecek öneriler, düzenlemeler, kanun tekliflerini gündeme getireceğiz” dedi. 

SEÇİLDİKTEN SONRA DA BURADAYIZ

Adana’da milletvekillerinin seçildikten sonra Adana’da görünür olmaması ve kendilerine ulaşılamaması konusunda halktan gelen eleştiriler olduğunu ifade eden Beştaş, Adanalıların bu eleştirilerde haklı olduklarını belirterek “Bunu sıklıkla duyuyoruz. Adana’nın sorunlarını onlarla birlikte çözeceğiz. Ankara’daki sesleri de olacağız. Seçildikten sonra bir haftadır buradayız. Parlamento çalışmalarımız izin verdiği ölçüde Adana’da olmaya devam edeceğiz” dedi. Beştaş birkaç Adana Milletvekili ile görüşebilme imkanı olduğunu ifade ederek “Biz HDP olarak Adana ve Türkiye için diğer milletvekilleri ile birlikte çalışmaya hazırız” dedi.

www.evrensel.net