Eğitim Sen Taşeron Çalıştayı sonuç bildirgesi açıklandı

Eğitim Sen Taşeron Çalıştayı sonuç bildirgesi açıklandı

Eğitim Sen Üniversiteler Şubeleri, 25 Nisan’da Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleştirdiği ‘Üniversitelerde Taşeronlaşma: Sorunlar ve Mücadele Olanakları Çalıştayının sonuç bildirgesini yayınladı.

İdari personel sayısının yarısına ulaşan taşeron firma çalışanları, üniversitelerde birçok alanda çalışmakta, kamu hizmetlerinin yürütülmesinin asli unsurları olarak görev alıyor. Üniversitelerde de temizlik, bahçe, yapı işleri, kantin ve otopark görevleri, güvenlik, büro hizmetleri, sekreterlikler, hasta bakıcılığı vb. sağlık hizmetleri, teknik hizmetler taşeronlaştırılmış durumda.

Eğitim Sen Üniversiteler Şubeleri, 25 Nisan’da Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleştirdiği ‘Üniversitelerde Taşeronlaşma: Sorunlar ve Mücadele Olanakları Çalıştayının sonuç bildirgesini yayınladı. Günümüzde hızla yaygınlaşan taşeron çalıştırma biçimine karşı rektörlüklerin tutumları, örgütlenme ve ortak mücadele olanaklarına dair deneyimleri masaya yatıran Çalıştaydan, ‘Taşeron İzleme Komisyonları’ ile taşeron çalışma son bulana kadar işçilerin sendikal örgütlenmesinin önündeki tüm engellerin kaldırılması için kamu emekçileri ve öğrenciler olarak ortak mücadele yürütme kararı alındı.

Üniversite emekçileri, devletten, YÖK’ten, rektörlüklerden ve taşeron firmalardan taleplerini şu şekilde sıraladı:
- Taşeron çalışma kaldırılmalıdır. Tüm üniversite emekçileri, güvenceli devlet kadrolarına geçirilmelidir.
- Üniversite emekçilerinin ücretleri eşitlenmelidir. Taşeron çalışan işçilerin ücretleri, kamu personelinin düzeyine çıkarılmalıdır. Eşit işe eşit ücret ödenmelidir.
- Özel üniversiteler kamulaştırılmalıdır. O zaman dek, tüm özel üniversite emekçileri için güvenceli iş mevzuatları esas kabul edilmelidir.
- Taşeron firmalar ve rektörlükler, işçiler karşısında eşit sorumlulukta olan işverenler olarak ele alınmalıdır.
- Taşeron çalıştırılan işçilerin sendikal örgütlenmeleri önündeki tüm yasal, idari ve fiili engeller kaldırılmalıdır.
- Taşeron işçiler; yemekhane, servis, kreş gibi sosyal haklardan kamu personeli ile eşit koşullarda yararlandırılmalıdır.
- Amirlerin keyfi tutumları derhal son bulmalıdır.
- Mobbing son bulmalıdır.
- Ücret ödemelerinde gecikme yaşanmamalıdır.
- Yıllık izin, ek mesai uygulamalarındaki usulsüzlükler son bulmalıdır.
- Sürgün türü yer değiştirmeler bitmelidir.
- Taşeron işçilerin şimdiye kadar gasbedilmiş tüm kıdem tazminatı hakları kayda geçmeli ve ödenmelidir.
- Görev tanımları, hiç olmazsa yasal çerçeveye uygun hale getirilmelidir. (İstanbul/EVRENSEL)

www.evrensel.net