Brokoli b?y?s?

Endonezyal? ?nl? kara b?y?c? Ki Gengeng Pamungkas, ABD Ba?kan? George Bush'un ?lkeye yapaca?? ziyaretten ?nce Bush'a kara b?y? yapt?.


Endonezyal? ?nl? kara b?y?c? Ki Gengeng Pamungkas, ABD Ba?kan? George Bush'un ?lkeye yapaca?? ziyaretten ?nce Bush'a kara b?y? yapt?. Ba?kent Cakarta yak?nlar?ndaki Bogor kentindeki b?y?c? Pamungkas, pazartesi g?n? Endonezya'y? ziyaret edecek olan Bush'a yapt??? kara b?y? i?in bir karga, bir y?lan ve bir ke?i kurban etti, bunlar?n dondurulmu? kan?n? da brokoli ve ?eker kam???yla kar??t?rd?.
Teknik detaylar
Y?z?n? bu kar???ma bulad?ktan sonra b?y?s?n? yapmaya ba?layan Pamungkas, "Kehanetim Bush'u bir brokoliye d?n??t?recek, ziyareti s?ras?nda kendini k?t? hissedecek, adamlar? da paranoyak olacak ve ba?kanlar?n?n sald?r?ya u?rad???n? sanacak. Ard?ndan ?iddetli ya?murlar ya?acak, ?im?ekler ?akacak" kehanetinde bulundu.
B?y?c?, Bush'a bir Haiti b?y?s? yapt???n?, ??nk? Endonezyal?lara has kara b?y?n?n yabanc?lara i?lemedi?ini, Bush'un da bir bat?l? oldu?unu s?yledi. B?y?n?n tutup tutmayaca??n? soran gazeteciye de "Endonezya'daki beyaz adamlara bu b?y?den yapt?m, hepsi ?ld?" yan?t?n? verdi.
Gitti?i t?m ?lkelerde protestolarla kar??lanan ABD Ba?kan? George W. Bush, Vietnam'a ge?meden ?nce pazartesi g?n? u?rayaca?? Endonezya'n?n Bogor kentinde yakla??k 5 saat kalacak ve Endonezya Devlet Ba?kan? Susilo Bambang Yudhoyono ile ak?am yeme?i yiyecek.
www.evrensel.net