7 yeni harikaya 20 milyon oy

Ayasofya M?zesi'nin de aday oldu?u d?nyan?n "7 yeni harikas?" i?in d?zenlenen yar??mada, bug?ne kadar 20 milyondan fazla ki?inin oy kulland??? bildirildi.


Ayasofya M?zesi'nin de aday oldu?u d?nyan?n "7 yeni harikas?" i?in d?zenlenen yar??mada, bug?ne kadar 20 milyondan fazla ki?inin oy kulland??? bildirildi. ?svi?reli Bernard Weber taraf?ndan 1999 y?l?nda ba?lat?lan yar??maya 200 aday g?sterilmi?ti. Ancak bu say? 21'e d??t?. Adaylar aras?nda Ayasofya M?zesi'nin yan? s?ra Eyfel Kulesi, ?zg?rl?k An?t? ve Tac Mahal bulunuyor. "7 yeni harika" 7 Temmuz?da Portekiz'in ba?kenti Lizbon'da a??klanacak.
Oylamaya kat?lmak i?in http://www.new7wonders.com internet adresine girebilir ya da (011) 372-541-11738 / (011) 423-663-900299 numaral? telefonu arayabilirsiniz.
www.evrensel.net