Y?MPA??ta ilgin? tesad?f!

Eski Yozgat Cumhuriyet Ba?savc?s? ve Y?MPA? Y?netim Kurulu ?yesi Re?at Petek hakk?nda yakalama emrinin ayn? g?n kald?r?ld??? ortaya ??kt?.


Eski Yozgat Cumhuriyet Ba?savc?s? ve Y?MPA? Y?netim Kurulu ?yesi Re?at Petek hakk?nda yakalama emrinin ayn? g?n kald?r?ld??? ortaya ??kt?.
Y?MPA? davas?ndan yarg?lanan Petek hakk?nda, ifadesi al?nmak ?zere Yozgat Asliye Ceza Mahkemesi sal? g?n? yakalama emri ??kard?. Konuyu internet sitelerinden ??renen Petek, hemen mahkemeye ula?arak adresini bildirdi. ?stanbul Bak?rk?y?de Art? Hukuk B?rosu?nda avukatl?k yapan Petek hakk?nda bir ka? saat sonra yakalama emri kald?r?ld?.
Konuyla ilgili a??klama yapan eski Ba?savc?, ?SPK?n?n su? duyurusu ?zerine 12 Y?MPA? y?neticisinin yarg?land??? davada ben san???m. Mahkeme ifademe ba?vurmak ?zere yakalama emri ??karm??. Fakat benim yerim yurdum belli. ?imdi mahkeme Bak?rk?y Asliye Ceza Mahkemesi?ne ifademin al?nmas? i?in talimat g?nderdi. ?fademi burada yaz?l? olarak verece?im? dedi.
Petek, yakalama emrini haberle?tiren Milliyet Gazetesi?ne, ayn? g?n karar?n kald?r?ld???n? a??klamas?na ra?men haberde bu bilgiye yer verilmemesini ele?tirdi.
Jet Fad?l?a hapis cezas?
?te yandan, Siirt?teki se?imlerin iptaliyle milletvekilli?i d??en Fad?l Akg?nd?z, ?Almanya?daki baz? T?rk vatanda?lar?n? y?ksek kar pay? vaadiyle kand?rarak doland?r?c?l?k yapt???? iddias?yla yarg?land??? davada 4 y?l 2 ay hapis ve 10 bin 400 YTL adli para cezas?na ?arpt?r?ld?. Tutuksuz san?k Fad?l Akg?nd?z??n de kat?ld??? duru?mada karar? a??klayan Bak?rk?y 8. A??r Ceza Mahkemesi, eylemin zincirleme yap?ld???n? da dikkate alarak Akg?nd?z?e ?nitelikli doland?r?c?l?k? su?undan 4 y?l 2 ay hapis ve 10 bin 400 YTL adli para cezas? verdi.
www.evrensel.net