?Durumumuz o kadar k?t? de?il?

Be?ikta? Teknik Direkt?r? Jean Tigana, Be?ikta???n durumunun, medyada abart?ld??? kadar k?t? olmad???n? s?yledi. Tigana, Alman spor dergisi Kicker?e verdi?i r?portaj?nda, ?Hala rahat uyuyabiliyorum.


Be?ikta? Teknik Direkt?r? Jean Tigana, Be?ikta???n durumunun, medyada abart?ld??? kadar k?t? olmad???n? s?yledi. Tigana, Alman spor dergisi Kicker?e verdi?i r?portaj?nda, ?Hala rahat uyuyabiliyorum. Durumumuz medyada abart?ld??? kadar k?t? de?il? dedi.
Taraftar?n kendisini istifaya ?a??rmas? konusunda ne d???nd??? ?eklindeki bir soruya kar??l?k da Tigana, ?Bununla ilgilenmiyorum, ??nk? b?yle durumlar futbolda do?ald?r. Tabii ki beni ?sl?klamalar? ho? de?il, ancak profesyonel futbolda bu b?yle. Herkesin bir g?nah ke?isine ihtiyac? vard?r. Taraftarlar?n ?fkesi de anla??l?r bir durum, tak?mlar?n?n s?rekli kazanmas?n? istiyorlar, hem de hayranl?k uyand?ran b?yle a??k bir futbolla? ?eklinde konu?tu.
Asl?nda ?ok iyi futbol oynad?klar?n?, ancak gol ?anslar?n? de?erlendiremediklerini, bunun da sinirleri y?pratt???n? ifade eden Tigana, yeni oyuncular?n tak?ma al??mas?ndan sonra b?y?k ba?ar?lar elde edeceklerinden ??phe duymad???n? s?zlerine ekledi.
Fenerbah?e ile yapacaklar? kar??la?may? b?y?k heyecanla bekledi?ini kaydeden Tigana, ?Bir zaferle t?m bizi ele?tirenleri susturabiliriz. Fenerbah?e ma??nda favori olarak g?sterilmiyoruz, ancak b?y?k bir s?rpriz yapaca??z? diye konu?tu.
Tigana, yerine ba?kas?n?n getirilmesi konusunda Be?ikta???n g?r??meler yapt??? ?eklindeki haberler ile ilgili olarak da ?Ben kul?p ba?kan? Y?ld?r?m Demir?ren ile k?sa bir s?re ?nce konu?tum. Kendisi bana bunlar?n sadece medyan?n uydurmalar? oldu?u konusunda g?vence verdi. Y?netim kurulunun deste?ine sahibim, bu nedenle bu s?ylentiler hakk?nda kafa yormuyorum. Her hafta bu t?r haberler ile ilgili yorum da yapmak istemiyorum? dedi.
Derbi haz?rl?klar?
Bu arada Be?ikta?, hafta sonunda Fenerbah?e ile oynayaca?? derbi ma??n haz?rl?klar?n? d?n yapt??? tek antrenmanla s?rd?rd?.
BJK Nevzat Demir Tesisleri?nde, teknik direkt?r Jean Tigana y?netiminde yap?lan ve ilk yar?m saati bas?na a??lan antrenmanda, futbolcular ko?u ve pas ?al??mas?n?n ard?ndan iki gruba ayr?ld?. Tigana, bir grup oyuncuya kenarlardan orta ?al??mas? yapt?r?rken, antren?r Guy Stephan ise h?cuma y?nelik oyunculara ?ut ?al??mas? yapt?rd?. Orta ?al??mas?nda Frans?z teknik adam?n ceza sahas? i?ine kurdu?u direklerin i?indeki filelere oyuncular topu atmaya ?al??t?.
www.evrensel.net