Kemal ?zer?e sayg? gecesi d?zenleniyor

Sanat Cephesi, ?Yar?m Y?zy?ll?k Yaz?n Ser?veni? ba?l???yla Kemal ?zer?e sayg? gecesi d?zenliyor. Mehmet Esato?lu?nun sunumunu yapaca?? gecede Naz?m Hikmet ?ocuk Korosu sahne alacak, ?Bizim Kemal ?zer? ad?yla bir dia g?sterisi yap?lacak.


Sanat Cephesi, ?Yar?m Y?zy?ll?k Yaz?n Ser?veni? ba?l???yla Kemal ?zer?e sayg? gecesi d?zenliyor. Mehmet Esato?lu?nun sunumunu yapaca?? gecede Naz?m Hikmet ?ocuk Korosu sahne alacak, ?Bizim Kemal ?zer? ad?yla bir dia g?sterisi yap?lacak.
Nihat Ate??in de bir konu?ma yapaca?? gecede, De?i?im At?lyesi Oyuncular? da Kemal ?zer?den ?O?lu ?Kimvurduya? Giden Anan?n S?yledi?i? adl? oyunu sergileyecek.
Emin ?g?s ve ?zg?r Ay??n Kemal ?zer?in sevdi?i ?ark?lar? seslendirece?i gecede kapan?? konu?mas?n? ise Efe Duyan yapacak. Etkinlik yar?n saat 20.00?de Kad?k?y Halk E?itim Merkezi?nde ger?ekle?tirilecek.
www.evrensel.net