SU

 • Benzer ?yk?lerle geldik de?il mi bu g?ne. Yar?nlarda ?Suyun Hikayeleri?ni dinlemek i?in? Beraberce, b?rak d?k?ls?n kum g?lleri a?z?mdan? Sular? Kar?? koyu?umuzdu bir zaman? Ama sen uyursan, Ba?dat vurulur. Diyars?z. Yars?z...


  Benzer ?yk?lerle geldik de?il mi bu g?ne. Yar?nlarda ?Suyun Hikayeleri?ni dinlemek i?in? Beraberce, b?rak d?k?ls?n kum g?lleri a?z?mdan? Sular? Kar?? koyu?umuzdu bir zaman? Ama sen uyursan, Ba?dat vurulur. Diyars?z. Yars?z... Ben b?yle... Da?lar?n zirvesinden s?z?l?p gelen sulard?k, sana ?yk?ler dizdim, bir yuvan?n da??lan ?ocuklar? gibiydik? Sen o zamanlar, ac?l?yd?n k?r?lm??, incinmi?, ?i?eklerini mevsimsiz g?vdenin eteklerine d?km??t?n? Uzatt???n ellerini tutamam??t?m o zamanlar, g?zlerinin ye?ilinden hep h?z?n t?rk?leri akard?. Uzak ?ehirler gibiydin, sana gittik?e kendime d?nd???m?
  (?) ??nk?
  F?rt?nalar? toplamak zor
  ??inden ge?mek sular?n
  Sana g?l?den ?yk?ler gerek
  Akl?nda ??rp?nan ser?e s?r?s?
  Ba?ka trenlerin sesiyle
  Uzak ?ehirlerden ge?er?.
  Kimin g?zlerinde gurbet yoktu sevdi?im, kimin g?zlerine baksak h?z?n, y?llar? ?arap gibi eskittik?e , terk edilen bah?elere d?n?yorduk da hep, bir kez bile vazge?medik sevgiyi sevmekten? Hangi odalarda terk ettik sadakati, hangi odalarda, hangi yast?klarda d??lerimiz bizi b?rakt? gitti? Bir caddenin ortas?nda eli b?rak?lan ?ks?z bir ?ocuk gibiydik?
  Savrulup duran y?llar?n ???l???
  Kavaklar?n h???rt?s?
  Duymaktan vazge?ti?im
  Terk edilen bah?e
  Islanan ?hlamur
  Kimin g?zlerine
  Ka? kez gittim ka? kez d?nd?m?..Bu art?k son diyene kadar, bir tohum ka? kez patlarsa, ?yle? Vedan?n buruk tad? bir a?u gibi yakarken bo?az?m? g?zlerinin ye?ili olsun , y?re?imin en kuytusunda k?r?lan dal?ellerini uzat sevdi?im , ellerini uzat, ya?ad???m?z kentlerde ihanet var, b?t?n kentlerde ac?? K?pr?lerin alt?nda k?vr?l?p yatan ?ocuklar ... Onlar ana kuca??n?n s?ca??n? , yakt?klar? ?al?, ??rp? s?ca??nda bulamayanlar? Sevgili, asl?nda b?t?n kentleri yokluk sard??Sevmek uzun boylu olmal??Ve esmeli bir deli orman u?ultusu gibi?T?pk? y?re?inde y?llarca direnerek kazand???n y?re?im gibi. Serin? G?lge??ehir? Cinnet? Ama biz ihanetleri, sevgiyi, cinneti, y?llar?n o en derinine k?k salm?? sevginle yendik?Ve birbirimizin ellerini tutarak o ?ocuklara a?lad?k?.
  Ka? kez ?atlar bir tohum
  Ac?s? ellerinin hangi kap?ya veda
  Sevmek daha m? uzun boylu olmal?
  Hi?bir ibadetle bitmeyen
  Susuzum
  Ellerim b?rakm?yor a?z?m?
  Su ne ki
  G?lge??ehir?.Cinnet
  ?htimal b?y?yecek ayr?l???n u?uklayan duda??
  Yepyeni bir ?iir kitab??
  Zeynep Kurada?n?n ?Kum? Yay?nlar?ndan okuyucuya sunulan ?Su Hikayeleri? ?
  ?iirler sevgili ?air arkada??m?n, d?z yaz?lar, onun i?imi burkan ?iirlerini okuduk?a kalemimden ve y?re?imden ak?p giden duygular? Okuyun ?Sizinde y?re?inizden ince bir dal kopup d??ecek hayat?n ak?p giden sular?na...
  Selma A?abeyo?lu
  www.evrensel.net