m?hendis

 • B?y?k bir ?irketin ?st d?zey y?neticilerinden biri, bir g?n New York ?zerinde balonla dola?maya ??kar.


  B?y?k bir ?irketin ?st d?zey y?neticilerinden biri, bir g?n New York ?zerinde balonla dola?maya ??kar. Pusulas?n? a?a??ya d???r?r ve kaybolur. ?nmek i?in uygun bir yer ararken bir g?kdelenin tepesinde sigara i?en bir adam g?r?r ve al?al?r, - Pardon! Ben neredeyim acaba?
  - Yerden 500 feet y?kseklikte bir balonun i?indesin, der adam. Y?netici sinirlenir,
  - Sen m?hendissin de?il mi? diye sorar.
  - Evet, der adam, nereden bildin?
  - ??nk? ba??m belada ve sana bir soru soruyorum. Verdi?in cevap y?zde 100 do?ru fakat hi? bir i?ime yaram?yor.
  - Sen de y?neticisin de?il mi? diye sorar adam.
  - Evet. Sen nereden bildin?
  - Yerden 500 feet y?kseklikte bir balonun i?inde kaybolmu?sun. Pusulan yok, berbat durumdas?n. Hala, bunun sorumlusunun ben oldu?umu iddia ediyorsun.
  www.evrensel.net