uyan! ?sk?dar?da i?ki av? ba?lad?

 • ?sk?dar Belediyesi kampanya format?nda bir sava? ba?latt?. Sahilde, parkta i?ki i?enleri yakal?yor, 132 YTL ceza bas?yor ve bu ki?ileri internet sitesinden te?hir ediyor!


  ?sk?dar Belediyesi kampanya format?nda bir sava? ba?latt?. Sahilde, parkta i?ki i?enleri yakal?yor, 132 YTL ceza bas?yor ve bu ki?ileri internet sitesinden te?hir ediyor!
  Hani k?rk?t?k i?ip sokaklarda, yerlerde s?r?nenler de?il. Bal?k yakalamak i?in olta atm??s?n?z, yan tarafa da bir ?i?e bira a?m??s?n?z! Belediyenin yasaklar kapsam?na giriveriyorsunuz! Belediyenin bira i?enlere ceza kesme yetkisi nereden geliyor, oras? da ayr? bir konu!
  Yorgunlu?u atmak, biraz hava almak i?in sahile kapa?? atm??s?n?z. Bir de bira a?m??, bo?az?n sular?na bakarak derin d???ncelere dalm??s?n?z. Bir anda tepenizde belediyenin ?i?kiyle sava? timi? beliriyor.
  ?Ne yap?yorsun sen burada??
  ?Ne mi??
  ?Bak su?luluk duygusu nas?l da ??kt? ?st?ne, cevap bile veremiyor. ??ki i?ersin ha!?
  ?Sana ne karde?im??
  ?Ne, karde?im mi? Bre kafir, ben senin nereden karde?in oluyorum? T?vbe dee bakay?m? Hadi hep beraber t?vbeeee!?
  ?Ben sana ?imdi bir...?
  Belediye bu kampanyay? ??yle a??kl?yor. Onlar kendiliklerinden bir ?ey yapm?yorlarm??. Vatanda?lar ?ikayet?i olunca mecburen g?revlerini yap?yorlarm??! Demek ?sk?dar?da y?llard?r iki tek atanlardan rahats?z olmayan vatanda?lar birden rahats?z olmaya ba?lam??! ?stelik ?ikayetlerini karakola falan de?il de belediyeye yap?yorlar!
  Diyelim vatanda??n ?ay?rda, sahilde efendice iki tek atan birilerini ?ikayet edesi geldi. ?ikayetini nereye yapar? Karakola! Kimin akl?na gelir belediyeye i?kici ?ikayeti yapmak?
  Osmanl??da ?sk?dar, Beylerbeyi taraflar? padi?ahlar?n avlanma sahas?ym??. 4. Murat d???ndakiler av hayvan? avlarm??. 4. Murat ise malum i?ki av?na d??k?nd?. ?sk?dar Belediyesi de, ?sk?dar?da i?ki i?en vatanda? av? yap?yor. Yak?nda bunlar yoldan gelip ge?ene balon ?fletip, ?Sokakta i?kili dola??lmaz? deyip ceza yazarsa ?a??rmay?n.
  Y.S.
  www.evrensel.net