Fotoğraf: Evrensel

?Soyguna karn?m?z tok?

Y?ld?z Teknik ?niversitesi (YT?) ??rencileri, yemekhane zamm?na kar?? yapt?klar? 3 g?nl?k boykota y?zde 98 oran?nda kat?l?m olmas?na ra?men ?niversitenin taleplerine kulak t?kamas?n? protesto etti. YT? giri? kap?s?nda d?n toplanan ??renciler, ?Yemekhane zamm? geri ?ekilsin,m??teri de?il ??renciyiz? pankart?yla eylem d?zenledi.


Y?ld?z Teknik ?niversitesi (YT?) ??rencileri, yemekhane zamm?na kar?? yapt?klar? 3 g?nl?k boykota y?zde 98 oran?nda kat?l?m olmas?na ra?men ?niversitenin taleplerine kulak t?kamas?n? protesto etti.
YT? giri? kap?s?nda d?n toplanan ??renciler, ?Yemekhane zamm? geri ?ekilsin, m??teri de?il ??renciyiz? pankart?yla eylem d?zenledi. ??rencilerden G?khan Babal yapt??? a??klamada, 2.5 YTL yap?lan yemek ?cretinin geri ?ekilmesini istedi.
Binlerce dilek?e toplad?klar?n? ve y?zde 98 kat?l?mla 3 g?n boykot yapmalar?na ra?men ?niversite y?netiminin iradelerini hi?e sayd???n? ifade eden Babal, ?niversite genel sekreterli?inin tehditlerine boyun e?meyeceklerini ve m?cadeleye devam edeceklerini s?yledi. ??rencier a??klaman?n ard?ndan yar?m saat oturma eylemi yapt?. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net