KESK?e destek s?z?

KESK?in b?t?e referandumu ve halk i?in b?t?e talebiyle 14 Aral?k?ta yapaca?? i? b?rakma eylemine destek aray??lar? DYP, EMEP ve ?DP ziyaretleri ile s?rd?. Her ?? partiden de destek geldi.


KESK?in b?t?e referandumu ve halk i?in b?t?e talebiyle 14 Aral?k?ta yapaca?? i? b?rakma eylemine destek aray??lar? DYP, EMEP ve ?DP ziyaretleri ile s?rd?. Her ?? partiden de destek geldi.
KESK Genel Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul, Genel Sekreter Abdurrahman Da?demir ile Hukuk ve T?S Sekreteri Kamuran Karaca, d?n ilk olarak DYP Genel Ba?kan? Mehmet A?ar?? ziyaret ettiler. Tombul, TTB ve TMMOB ile b?t?eyi halk?n oyuna sunacaklar?n? ve sonu?lar?n? 5 Aral?k?ta a??klayacaklar?n? bildirdi.
T?rkiye?nin yat?r?ms?z, ?retimsiz, d???k kur-faiz bask?s? alt?nda, gelece?inin ipotek alt?na al?nd??? bir s?reci ya?ad???n? belirten Mehmet A?ar ise, ?Bunu en iyi g?renin de emek?ilerin temsilcileri oldu?u ortada? dedi. A?ar, KESK?i dikkatle izlediklerini ve gayretlerine destek verdiklerini belirtti.
?Eylemlerin merkezinde olaca??z?
KESK heyeti daha sonra EMEP Genel Merkezi?ni ziyaret ederek, Genel Ba?kan Yard?mc?s? Abdullah Varl? ile g?r??t?. Tombul, EMEP?in emek ve demokrasi m?cadelesinde ?nemli bir yeri oldu?unu belirterek, ?Bu d?nemde de desteklerinizi bekliyoruz? dedi. Varl? da, KESK?in m?cadeleyi i?yerlerine ve alanlara ta??ma tutumunun ?nemli oldu?unu belirtti. EMEP?in b?yle bir ?al??man?n i?erisinde ve merkezinde olaca??n? vurgulayan Varl?, ?Elimizden geleni yapaca??z? dedi.
?DP Genel Ba?kan? Hayri Kozano?lu da KESK?in kamu ?al??anlar?n?n sesi ve bilinci oldu?unu ve haz?rlanan b?t?eye kar?? m?cadelede KESK?in yan?nda yer alacaklar?n? ifade etti.
2007 B?t?esi?nde bir ilk olarak 2008 ve 2009 b?t?elerine ili?kin olarak da gelir ve gider kalemlerinin yer ald???n? belirten ?DP Ba?kan? Kozano?lu, bununla ilk defa ??ok y?ll? b?t?e?ye ge?ildi?ini kaydetti. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net