g?n?n filmi Is?t?c? (trt 2 23.15)

Kanada sinemas?ndan, evsiz insanlar?n ya?am?na mercek tutan sevimli bir film. Afi?inde ??yle yaz?yor: ?Chevrolet?siz bir yol filmi?. ?ki evsiz insan?n sahip olduklar? yegane ?ey bir elektrikli ?s?t?c?d?r.


Kanada sinemas?ndan, evsiz insanlar?n ya?am?na mercek tutan sevimli bir film. Afi?inde ??yle yaz?yor: ?Chevrolet?siz bir yol filmi?. ?ki evsiz insan?n sahip olduklar? yegane ?ey bir elektrikli ?s?t?c?d?r. Onu da bir yerlerden ?alm??lard?r. Ne var ki dondurucu so?ukta yol alan bu iki evsizin, ?s?t?c?y? takabilece?i bir priz yoktur. B?yle olunca, geceyi donmadan atlatabilmek i?in ba?ka yollar aramak zorunda kal?rlar. Konusu olduk?a basit g?r?nen film, izleyiciyi evsiz insanlar?n ya?am?na ?ekiyor. Evsizlerin g?nl?k sorunlar? ve m?cadeleleri, filmi ?zellikle ilgi g?rmeyi hak eden bir yap?m haline getiriyor.
www.evrensel.net