K?yl?ler ?stiklal?i s?p?rd?

Manisa?n?n Develi k?y?nde oturan yakla??k 70 k?yl?, k?ylerine yap?lmak istenen ??pl??e kar?? ?stiklal Caddesi?nde ??plak ayaklarla y?r?d?.


Manisa?n?n Develi k?y?nde oturan yakla??k 70 k?yl?, k?ylerine yap?lmak istenen ??pl??e kar?? ?stiklal Caddesi?nde ??plak ayaklarla y?r?d?. Kad?nlar beraberinde getirdikleri s?p?rgeleriyle ?stiklal Caddesi?nde AKP H?k?meti?ni, ?eteleri ve mafyay? s?p?rd?ler.
K?yl?ler, Galatasaray Meydan??ndan Frans?z Konsoloslu?u?na kadar 2 kez; ?Korkma korktuk?a s?ra sana gelecek? ve ?K?y?m?ze ??pl?k istemiyoruz? sloganlar?yla ve yerleri s?p?rerek y?r?d?ler. Zaman zaman k?sa s?reli oturma eylemleri de yapan k?yl?ler ad?na bas?n a??klamas? yapan Oktay Konyar, bilirki?i raporlar?na ra?men Develi k?y?ne kat? at?k depolama merkezinin kurulmaya ?al???ld???n?, yaylalar?n, ormanlar?n sat?ld???n? ve buna kimsenin ses ??karmad???n? s?yledi. K?yl?ler ise, haklar?n? sonuna kadar savunacaklar?n? bir kez de ?stiklal?de hayk?rd?lar. ?evreden ge?mekte olan halk da alk??lar?yla k?yl?lere destek verdi. K?yl?ler eylemlerinin ard?ndan giyinerek, Ayasofya ve Yere Batan Sarn?c? gibi tarihi eserlerin bulundu?u Tarihi Yar?mada?y? gezmeye gittiler. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net