?Vatansever Kuvvetler?in provokasyonu tutmad?

Taner ?nal??n genel ba?kanl???n? yapt??? Vatansever Kuvvetler G??birli?i Hareketi?nin Diyarbak?r?da yapt??? bayrak y?r?y??? fiyasko ile sonu?land?.


Taner ?nal??n genel ba?kanl???n? yapt??? Vatansever Kuvvetler G??birli?i Hareketi?nin Diyarbak?r?da yapt??? bayrak y?r?y??? fiyasko ile sonu?land?.
Vatansever Kuvvetler G??birli?i Hareketi ad?na g?nlerdir yap?lan yay?nlarla Diyarbak?r?da 300 bin ki?inin kat?l?m? ile yap?lmas? d???n?len bayrak y?r?y???ne aralar?nda ?ocuklar?n da bulundu?u yakla??k 150 ki?i kat?ld?. Urfakap??da ba?lay?p ?stasyon Meydan??nda son bulan y?r?y??te zaman zaman mehter mar?lar? ?al?n?rken, y?r?y??e kat?lmas? i?in bir?ok ?ocu?a 10?ar milyon verilece?i vaat edildi.
Taner ?nal??n da kat?ld??? y?r?y??, ?stasyon Meydan??nda son buldu. Y?r?y???n ard?ndan Vatansever Kuvvetler G??birli?i Hareketi Diyarbak?r ?ubesi Ofis ?stasyon Caddesi?nde a??ld?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net