?zda??s?z kongrede ola?an?st? ?nlemler!

Milliyet?i Hareket Partisi?nin 8. Ola?an Kongresi bug?n yap?lacak. Genel ba?kanl??a aday olan ancak partinin Merkez Y?r?tme Kurulu taraf?ndan partiden ihra? edilen ?mit ?zda? ise, kongreye kat?lmayaca??n? a??klad?.


Milliyet?i Hareket Partisi?nin 8. Ola?an Kongresi bug?n yap?lacak. Genel ba?kanl??a aday olan ancak partinin Merkez Y?r?tme Kurulu taraf?ndan partiden ihra? edilen ?mit ?zda? ise, kongreye kat?lmayaca??n? a??klad?. Atat?rk Spor Salonu?nda bug?n saat 09.00?da ba?layacak kongrede, 1174 delege, genel ba?kan?n yan? s?ra 70 ki?ilik merkez y?netim kurulu ve 9 ki?ilik merkez disiplin kurulu ?yelikleri i?in oy kullanacak.
10 bin ki?inin kat?lmas? beklenen kongrede 3 bin polis g?rev yapacak.
MHP Genel ba?kan? Devlet Bah?eli?ye y?nelik a??klama yapan ?zda?, ?Benden korkanlar?n, beni, herhangi bir tahrik i?in suni gerek?e olarak kullanmas?na izin vermeyece?im? ifadelerini kulland?. ?zda?, partiden ihra? karar?na kar?? yarg?ya ba?vuraca??n? da s?yledi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net