Blair: Durum felaket gibi

?ngiltere Ba?bakan? Tony Blair, Irak i?galinin ?bir felakete d?n??t???n?? itiraf etti; ama ABD ile birlikte Irak?? terk etmeme politikalar?n? da savundu.


?ngiltere Ba?bakan? Tony Blair, Irak i?galinin ?bir felakete d?n??t???n?? itiraf etti; ama ABD ile birlikte Irak?? terk etmeme politikalar?n? da savundu.
Blair, ?ngilizce yay?na ba?layan El Cezire televizyonuna deme? veren ilk Bat?l? lider oldu. Eski BBC ?al??an? David Frost?un sorular?n? yan?tlayan Blair, Irak i?galinin durumu i?in ?felaket boyutlar?nda? ifadesini kulland?. Blair, s?zlerinin devam?nda ise, Irak?taki katliamlardan, ?S?nni direni??iler?, ?El Kaide? ve ??ran destekli ?ii milisleri? sorumlu tuttu ve ?Irak?? terk etmeyece?iz. Irak?ta, Irak h?k?meti bize ihtiya? duydu?u s?rece kalaca??z? dedi. Blair, ?ran?a da n?kleer ?al??malar? ve b?lgesel politikalar? konusunda uyar? mesaj? g?nderirken, ?Ortado?u?da yap?c? tutum almak isteniyorsa kap?n?n a??k oldu?unu? s?yledi.
?te yandan, Blair?in koltu?unu devralmas? beklenen ?ngiltere Maliye Bakan? Gordon Brown, Irak?a s?rpriz bir ziyarette bulundu. Genelkurmay Ba?kan? Sir Jock Stirrup?un e?lik etti?i Brown, ?Buraya, ?ngiliz g??lerinin yapt??? ?nemli i?leri g?rmeye ve takdir etmeye, Irakl? bakanlarla ?n?m?zdeki sorunlar? g?r??meye geldim? diye konu?tu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net