Be?ikta? 117 F.Bah?e 114 kez kazand?

Fenerbah?e ile Be?ikta?, bug?n yapacaklar? lig ma??yla birlikte 314. kez kar?? kar??ya gelecek.


Fenerbah?e ile Be?ikta?, bug?n yapacaklar? lig ma??yla birlikte 314. kez kar?? kar??ya gelecek.
?ki ekip aras?nda 28 Kas?m 1924?te, Fenerbah?e?nin 4-0 galibiyetiyle ba?layan 82 y?ll?k ezeli rekabette Be?ikta???n galibiyet say?s?nda ?st?nl??? bulunuyor.
Bug?ne dek yap?lan 313 ma?ta Be?ikta? 117, Fenerbah?e ise 114 galibiyet al?rken, 82 kar??la?mada ise taraflar birbirlerine ?st?nl?k sa?layamad?. Bu ma?larda Fenerbah?e?nin toplam 424 gol?ne, Be?ikta? 398 golle kar??l?k verdi.
?ki tak?m aras?ndaki son randevuda Be?ikta?, 3 May?s 2006 tarihinde ?zmir Atat?rk Stad??nda yap?lan Fortis T?rkiye Kupas? final ma??n? uzatmada 3-2 kazanm??t?.
Ligde de Be?ikta?
1959 y?l?ndan bu yana yap?lan lig ma?lar?nda ise taraflar bug?ne dek 98 kez kar??la?t?.Ligde geride kalan ma?larda, genelde oldu?u gibi, galibiyet say?s?nda Be?ikta???n ?st?nl??? bulunuyor.
Be?ikta???n 34 galibiyetine kar??, Fenerbah?e 32 kez sahadan galibiyetle ayr?l?rken, ezeli rakipler 32 kez de e?itli?i bozamad?lar.
Siyah-beyazl?lar?n ligdeki toplam 107 gol?ne, sar?-lacivertliler 96 golle kar??l?k verdi.
Ezeli rakipler aras?nda ligde ge?en sezon yap?lan ma?larda Fenerbah?e, sezonun ilk yar?s?nda BJK ?n?n? Stad??nda Be?ikta??? 2-1 yenmi?, Kad?k?y?deki r?van? ma?? ise 2-2 sona ermi?ti. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net