Her?ey bittikten sonra geliyorlar

14 ya??nday?m. 3 katl? evin en alt kat?nda oturuyorduk. Evin hepsi sular alt?nda kald?. Lise 1?inci s?n?fa gidiyorum.


14 ya??nday?m. 3 katl? evin en alt kat?nda oturuyorduk. Evin hepsi sular alt?nda kald?. Lise 1?inci s?n?fa gidiyorum. Petrolkent Mahallesi?nde oturuyorduk. E?yalar?m?z sular alt?nda kald?. Babam vefat etti 1.5 sene ?nce. 7 karde?iz. Sadece ablam ?al???yor. Okula devam ediyorum. ?ad?rda kalarak kitaps?z gidip geliyoruz okula. Sel an?nda evdeydik. Ba??rma sesleriyle d??ar? ??kt?k. 3. kata ??kt?k. Kom?ular?m?z da bizim ??kt???m?z dama geldiler. Devlet yard?m?n? g?rmedik. Her ?ey bittikten sonra Ba?bakan geliyor. ?lk g?n neden gelmedi. Bize yard?mc? olsunlar. Diyarbak?r ve Batman Belediyesi?nin yapt??? ortadad?r. Bunlara te?ekk?r ediyoruz. Bize ?evre illerdeki arkada?lardan yard?m geliyor. Hepsi sa? olsun.(BATMAN)
Erhan Turgut
www.evrensel.net