Kar, ara?lar? yolda b?rakt?

B?lge illerinde ba?layan kar ya????, ara? trafi?ini olumsuz y?nde etkiledi. Van-Hakkari karayolunda etkili olan kar ya???? nedeniyle bir?ok ara? yollarda kal?rken zincir takmayanlar olduk?a zorland?.


B?lge illerinde ba?layan kar ya????, ara? trafi?ini olumsuz y?nde etkiledi. Van-Hakkari karayolunda etkili olan kar ya???? nedeniyle bir?ok ara? yollarda kal?rken zincir takmayanlar olduk?a zorland?.
D?n sabah saatlerinde etkili olan kar ya???? ve sis nedeniyle, Van-Hakkari karayolu ?zerindeki 2 bin 225 metre rak?ml? Kuruba? Ge?idi?nde trafik g??l?kle sa?lan?yor. Zaman zaman etkisini g?steren kar ya????n?n yan? s?ra sis nedeniyle g?r?? mesafesinin yer yer 80 metreye kadar d??mesi sebebiyle ara?lar, sis lambalar?n? ve farlar?n? yakarak seyrediyor.
Ara? trafi?inin yo?un oldu?u Van-Hakkari karayolunda baz? ara? s?r?c?leri yolun karl? ve buzlu olmas?ndan dolay? zincir takarak yola devam ederken, baz?lar? ise zincirsiz yola devam etti. Zincirsiz devam eden s?r?c?ler, kar ve buzlanmadan dolay? yoku?u ??kamayarak yol kenar?nda kald?.
Karayollar? 11. B?lge M?d?rl??? ekipleri ise yoldaki kar ve buzlanmaya kar?? tuz d?kme ?al??malar? ba?latt?.
A?r??ya y?l?n ilk kar? ya?d?
Bu arada A?r??ya da y?l?n ilk kar? gece ge? saatlerde d??t?. A?r??da gece ge? saatlerde ba?layan kar ya???? sonunda yerdeki kar kal?nl???n?n 5 santimetreyi bulurken, sabah saatlerinde yerdeki kar b?y?k oranda kalkt?. Yetkililer, s?r?c?leri dikkatli olmalar? konusunda uyard?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net