Irak?ta i??iler hedef oldu

Irak?ta son kanl? sald?r?lar?n hedefi i??iler oldu. Ba?dat??n g?neyindeki Hille kentinde bomba y?kl? ara?la d?zenlenen sald?r?da en az 22 ki?i ?ld?, 44 ki?i yaraland?. Bombal? ara?, yevmiye i?i bekleyen bir grup i??inin bekledi?i yerde infilak etti.


Irak?ta son kanl? sald?r?lar?n hedefi i??iler oldu. Ba?dat??n g?neyindeki Hille kentinde bomba y?kl? ara?la d?zenlenen sald?r?da en az 22 ki?i ?ld?, 44 ki?i yaraland?. Bombal? ara?, yevmiye i?i bekleyen bir grup i??inin bekledi?i yerde infilak etti.
Hille Hastanesi Ba?hekimi Dr. Muhammed Ziya yaral?lar?n durumunun a??r oldu?unu s?yledi.
Irak??n kuzeyindeki Bakuba yak?nlar?nda ise, bir otob?se d?zenlenen sald?r?da sekiz tar?m i??isi ?ld?. Polis yetkilileri, meyve bah?esindeki i?lerinden d?nen i??ileri ta??yan otob?se ate? a??ld???n? s?ylediler.
?ii politikac? ?ld?r?ld?
?te yandan, ?nde gelen ?ii politikac?lardan Ali El Athab ?ld?r?ld?. El Athab, Irak parlamentosundaki en b?y?k grup olan Irak ?slam Devrimi Y?ksek Konseyi?nin merkez karar organ? ?yesiydi.
Ka??r?lan yabanc?lar? kurtarma operasyonu
Irak??n g?neyinde ka??r?lan d?rt ABD?li ve bir Avusturyal?y? bulmak i?in ba?lat?lan operasyonlar ise s?r?yor. ?ngiliz, Amerikan ve Irak h?k?meti askeri g??lerinin ortak operasyonunda 200 civar?nda ki?i g?zalt?na al?nd?.
Bir polis yetkilisi, ??phelilerin, Basra'n?n kuzeyindeki baz? b?lgelerde ?nceki ak?am d?zenlenen bask?nlarda g?zalt?na al?nd???n? belirtti. Polis, rehinelerden hi?birinin bulunamad???n? s?yledi.
Irak'?n g?neyindeki Safvan kenti yak?nlar?nda, polis ?niformal? ki?iler, per?embe g?n? g?venlik g?revlilerinin konvoyuna pusu kurarak d?rt Amerikal?yla bir Avusturyal?y? ka??rm??t?. Ka??r?lan iki Amerikal?n?n kurtar?ld???, Avusturyal?n?n ise ?ld??? iddia edilmi?, ancak bu iddia do?rulanmam??t?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net