Referanduma destek art?yor

KESK heyetinin b?t?e referandumuna destek toplamak i?in sendika, kitle ?rg?t? ve siyasi parti ziyaretleri d?n de s?rd?.


KESK heyetinin b?t?e referandumuna destek toplamak i?in sendika, kitle ?rg?t? ve siyasi parti ziyaretleri d?n de s?rd?.
ANAP, DSP ve SHP ziyaretlerinden de referanduma destek ??kt?. ANAP Genel Ba?kan? Erkan Mumcu ile g?r??en KESK Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul, referandumda 2 milyon emek?iye ula?may? hedeflediklerini bildirdi. Mumcu da KESK?in giri?imlerini ?nitelikli ve soylu bir hak arama? ?abas? olarak g?rd?klerini ve desteklediklerini s?yledi.
KESK heyetini DSP?de ise Genel Ba?kan Zeki Sezer kabul etti. Sezer de b?t?e konusunda KESK ile ayn? g?r??te olduklar?n? belirterek, destek s?z? verdi.
SHP Ba?kan? Murat Karayal??n da her t?rl? deste?i vereceklerini bildirerek, ?2007 b?t?esi Cumhuriyet tarihinin en kimliksiz b?t?esi. Se?im b?t?esi bile de?il. Ne oldu?u belli de?il? diye konu?tu. (???? SEND?KA SERV?S?)
www.evrensel.net