?D??meye ?ok ?nce bas?ld??

Halklar?n Karde?lik ?nisiyatifi, ?zg?r G?ndem gazetesinin kapat?lmas?yla ilgili d?n Taksim tramvay dura??nda bas?n a??klamas? yapt?.


Halklar?n Karde?lik ?nisiyatifi, ?zg?r G?ndem gazetesinin kapat?lmas?yla ilgili d?n Taksim tramvay dura??nda bas?n a??klamas? yapt?. A??klamay? yapan Tuncay Y?lmaz, ?zg?r G?ndem gazetesine son 4 ay i?erisinde ikinci kez verilen 15 g?nl?k kapatma karar? ile TMY?nin amac?n? bir kez daha ortaya koydu?unu belirtti. Ger?eklerin, emek?i kitlelere ve K?rtlere y?nelik bask? politikalar?yla ?rtbas edilemeyece?ini ifade eden Y?lmaz, ?kendi kazd?klar? kuyuya d??t?klerini g?recekler? dedi. G?ndem?e bug?ne kadar 600??n ?zerinde dava a??lm?? olmas?n?n d??meye ?ok ?nceden bas?ld???n?n g?stergesi oldu?unu belirten Y?lmaz, emek?ileri TMY?ye kar?? m?cadeleyi y?kseltmeye ?a??rd?. Genelkurmay Ba?kan? Ya?ar B?y?kan?t??n ?Bu ?lkede PKK?n?n gazetesi yay?nlan?yor. Bunlara m?saade edilmemeli? a??klamas?ndan 6 g?n sonra, ?zg?r G?ndem?e kapatma karar? verilmi?ti. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net