Cargill?in aff? onaylanacak

?Toprak Koruma ve Arazi Kullan?m? Kanunu?na eklenen ve tar?m arazilerini i?gal eden sanayicilere belli bir bedel kar??l??? af getirilmesini ?ng?ren maddenin, bug?n Meclis?te oylanmas? bekleniyor.


?Toprak Koruma ve Arazi Kullan?m? Kanunu?na eklenen ve tar?m arazilerini i?gal eden sanayicilere belli bir bedel kar??l??? af getirilmesini ?ng?ren maddenin, bug?n Meclis?te oylanmas? bekleniyor. Cargill?e verilen kapatma karar?n?n ard?ndan, aftan yararlanmak isteyenlere 6 ayl?k ek s?re verilmesini ?ng?ren madde, ? Af Cargill Yasas?? olarak tan?mlan?yor. Yasan?n onaylanmas?, uluslararas? ve ulusal g?da tekellerinin yasad??? olarak tar?m arazilerindeki varl???na onay verecek.
Cargill tesislerinin, ?znik Ovas??na kanunlara uygun olmadan kurulmas?n?n ard?ndan 8 y?lda 6 kez dava a??lm??, en son Dan??tay 10. ?daresi?nin y?r?tmeyi durdurma karar? ?zerine Cargill kapat?lm??t?.
?DP?den eylem
?DP Genel Merkezi taraf?ndan yap?lan a??klamada, ?Toprak Koruma ve Arazi Kullan?m? Kanununa Bir Ge?ici Madde Eklenmesi Hakk?nda Kanun teklifi Cargill yasas? olup, uluslararas? g?da tekelinin yasad??? olarak tar?m arazilerimizdeki varl???na onay verecektir?? denildi. Milletvekillerine bu teklife ?hay?r? oyu vermeleri ?a?r?s?nda bulunulan a??klamada, 26 Kas?m Pazar g?n? Bursa Orhangazi?de miting d?zenlenece?i duyuruldu. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net