m??teri her zaman hakl? m??

 • Olay ger?ek; Wordperfect adl? ?irketin m??teriye yard?m hatt?nda banda al?nm?? bir telefon konu?mas?n? okuyacaks?n?z a?a??da.


  Olay ger?ek; Wordperfect adl? ?irketin m??teriye yard?m hatt?nda banda al?nm?? bir telefon konu?mas?n? okuyacaks?n?z a?a??da.
  - Wordperfect yard?m hatt?, buyrun, nas?l yard?mc? olabilirim?
  - Wordperfect?te bir sorun oldu.
  - Nas?l bir sorun?
  - Yaz? yazam?yorum, birden b?t?n kelimeler gitti.
  - Wordperfect program?nda m?s?n?z, yoksa ??kt?n?z m??
  - Nereden bileyim...
  - Ekranda bir ?C? harfi g?r?yor musunuz?
  - Bir ?hece? mi?
  - Bo? verin. Ekranda yan?p s?nen bir ?izgi var m??
  - S?yledim ya hi?bir ?ey yazm?yor.
  - Monit?r ?zerinde yanan bir lamba var m??
  - Monit?r ne?
  - Ekran? olan yer, televizyon gibi... ?al??t???n?z? g?steren k???k bir lamba var m??
  - Bilmiyorum.
  - Monit?r?n arkas?na bak?n, oraya bir elektrik kablosu giriyor olmas? laz?m. G?rebiliyor musunuz?
  - Evet.
  - Harika, o kabloyu takip edin, duvarda elektri?e ba?l? m??
  - Ba?l?.
  - Harika. Monit?r?n arkas?na bak?nca ba?l? olan tek kablo mu g?rd?n?z yoksa iki tane mi?
  - G?rmedim.
  - Tekrar bakar m?s?n?z, ikinci kablonun da ba?l? olmas? gerekiyor.
  - Evet buldum.
  - Tamam, ?imdi onu takip edin, bilgisayara ba?l? m? diye bak?n.
  - Kabloya ula?am?yorum.
  - Bir ?eyden destek alarak e?ilip bilgisayar?n arkas?na baksan?z...
  - E?ilmek dert de?il, karanl?k oldu?u i?in bakam?yorum.
  - Ofisin ???klar?n? yak?n.
  - Yanmaz.
  - Neden?
  - Elektrikler kesik.
  - Elektrikler mi kesik! Tanr?m... (K?sa sessizlik) Bilgisayar?n kutusu, kitaplar?, her ?eyi duruyor mu?
  - Evet dolapta.
  - ?imdi bilgisayar? s?k?n, aynen ald???n?z gibi paketleyin ve ald???n?z d?kkana iade edin.
  - Durum o kadar k?t? m??
  - Korkar?m ?yle.
  - Peki tamam, onlara ne diyece?im?
  - ?Ben bilgisayar kullanamayacak kadar aptal?m? diyeceksin!
  www.evrensel.net