sa??r

  • Bir bilim adam? ?ekirgeler ?zerinde ara?t?rma yap?yormu?. ?ekirgenin birinci aya??n? koparm??. ?ekirgeye z?pla demi?.


    Bir bilim adam? ?ekirgeler ?zerinde ara?t?rma yap?yormu?. ?ekirgenin birinci aya??n? koparm??. ?ekirgeye z?pla demi?. ?ekirge z?plam??. Raporuna ??ekirgenin birinci aya??n? kopard?m, ?ekirgeye z?pla dedim, ?ekirge z?plad?? diye yazm??. ?ekirgenin ikinci ve ???nc? aya??n? koparm??. ?ekirgeye z?pla demi?. ?ekirge yine z?plam??. Raporuna ??ekirgenin ikinci ve ???nc? aya??n? kopard?m. ?ekirge yine z?plad?? diye yazm??. Bilim adam? ?ekirgenin d?rd?nc? aya??n? da koparm??. ?ekirgeye z?pla demi?. ?ekirge z?plamam??. Raporuna ??yle yazm??: ??ekirgenin d?rd?nc? aya??n? kopard?m. ?ekirgeye z?pla dedim. Sonu?: ?ekirge sa??r oldu.?
    www.evrensel.net