Okula girmek isteyen gen? ?ld?

Kahramanmara???n Elbistan il?esinde, Meslek Y?ksekokulu?nun g?venlik g?revlisi, okula girmeye ?al??an gen?lere beylik tabancas?yla ate? etti, olayda bir ki?i ?ld?, 2 ki?i yaraland?.


Kahramanmara???n Elbistan il?esinde, Meslek Y?ksekokulu?nun g?venlik g?revlisi, okula girmeye ?al??an gen?lere beylik tabancas?yla ate? etti, olayda bir ki?i ?ld?, 2 ki?i yaraland?.
Edinilen bilgiye g?re, Kahramanmara? S?t?? ?mam ?niversitesi?ne (KS?) ba?l? Elbistan Meslek Y?ksekokulu?na gelen Mikail Tap (19) ile arkada?lar? G?khan Binbu?a (22) ve akrabas? olan Ertu?rul Binbu?a (19), ??renciler aras?nda yap?lan ba?kanl?k se?imini izlemek i?in okula girmek istedi. Okulun giri? kap?s?nda bulunan g?venlik g?revlisi H?seyin ?., okul ??rencisi olmad?klar? gerek?esiyle 3 ki?inin i?eriye girmesine izin vermedi. Bunun ?zerine i?eriye zorla girmek isteyen ki?ilerle g?venlik g?revlisi aras?nda kavga ??kt?. Kavga s?ras?nda, g?venlik g?revlisi H?seyin ?., ?zerinde bulunan beylik tabancas?yla ate? etti.
Mikail Tap, olay yerinde ?ld?, a??r yaralanan G?khan ve Ertu?rul Binbu?a ise Elbistan Devlet Hastanesi?nde yap?lan m?dahale sonras?nda Malatya Ara?t?rma Hastanesi?ne sevk edildi.
Yetkililer, olayla ilgili olarak yakalanan g?venlik g?revlisi H?seyin ?.?n?n g?zalt?na al?nd???n?, soru?turman?n s?rd?r?ld???n? bildirdiler. (Elbistan/EVRENSEL)
www.evrensel.net