Ortado?u sorunu i??ilerle tart???ld?

?orlu?da tekstil i??ileri ve di?er sekt?rlerden kat?lan i??i ve emek?iler, Ortado?u ve K?rt sorununu tart??t?lar.


?orlu?da tekstil i??ileri ve di?er sekt?rlerden kat?lan i??i ve emek?iler, Ortado?u ve K?rt sorununu tart??t?lar. Emek Partisi Tekirda? ?l Ba?kan? Tuncay Sa??ro?lu a??l?? konu?mas?nda K?rtlerin taleplerine T?rk halk? olarak sahip ??k?lmas? gerekti?ini s?yledi. Toplant?ya konu?mac? olarak kat?lan EMEP GYK ?yesi ??kr? Ta?, Ortado?u?nun emperyalistlerin ku?atmas? alt?nda oldu?unu ve T?rkiye?nin de sald?r?lara ortak oldu?unu s?yledi. Ba?ta enerji kaynaklar? olmak ?zere b?lgenin zenginlikleri ?zerine tezgah kuruldu?unu s?yleyen Ta?, ?T?rkiye bu co?rafyada ABD?den yana tav?r al?r durumdad?r? dedi.
AKP?nin Filistin?e erzak yard?m? yapmas?n?n g?stermelik oldu?unu s?yleyen Ta?, bunu yapan AKP?nin di?er yandan L?bnan?a asker g?nderdi?ini ve ?srail?le yap?lan anla?malar? iptale yana?mad???n? belirtti. Toplant? i??ilerin soru ve konu?malar?yla sona erdi. (?orlu/EVRENSEL)
www.evrensel.net