Sen Bana Birini Android!

Punk, Rock ve Deneysel M?zi?in T?rkiye?deki temsilcilerinden olan DANdadaDAN??n ilk alb?m? olan ?Sen Bana Birini Android? Fono M?zik taraf?ndan yay?nland?. Yap?mc?l???n? Burak G?ng?rm?? ve DANdadaDAN??n ?stlendi?i alb?mde 12 ?ark? yer al?yor.


Punk, Rock ve Deneysel M?zi?in T?rkiye?deki temsilcilerinden olan DANdadaDAN??n ilk alb?m? olan ?Sen Bana Birini Android? Fono M?zik taraf?ndan yay?nland?. Yap?mc?l???n? Burak G?ng?rm?? ve DANdadaDAN??n ?stlendi?i alb?mde 12 ?ark? yer al?yor.
Korhan Futac?, Berke Can ?zcan, Feryin Kaya ve Burak Irmak taraf?ndan 2005 yaz?nda kurulan DANdadaDAN, ilk olarak Dorian isimli k???k bir kl?pte sahne almaya ba?lad?. D?rtl? DANdadaDAN k?sa bir s?re sonra kendi dinleyici kitlesini buraya ?ekmeyi ba?ard?. Peyote?deki performanslar? ise onlar? Rock?n Coke sahnesine ta??d?. Alb?m?n ilk video klibi Arda ?zt?rkcan taraf?ndan ?Kuru Kuru? isimli ?ark?ya ?ekildi?ini de hat?rlatal?m. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net