tav?an

 • Tav?an ormanda ko?arken, esrar i?en z?rafay? g?r?r, - Dostum, i?me bunu, sa?l???na zararl?, ko?al?m form tutal?m, der.


  Tav?an ormanda ko?arken, esrar i?en z?rafay? g?r?r,
  - Dostum, i?me bunu, sa?l???na zararl?, ko?al?m form tutal?m, der. Ve ba?lar bunlar ko?maya. Biraz sonra kokain ?ekmeye haz?rlanan, fili g?r?rler,
  - Fil arkada??m, kokaini b?rak, gel bizimle ko?, beraber form tutal?m, diyerek ikna ederler fili. ??? biraz ko?tuktan sonra, kendine eroin enjekte etmeye haz?rlanan aslan? g?r?rler,
  - Sevgili aslan abi, bat?rma kendine bunu, gel bizimle ko?, sana da iyi gelir, der tav?an. Aslan yakla??r tav?ana ve yumru?unu indirir tav?an?n surat?na. Di?erleri ?a?k?n,
  - Niye yapt?n bunu? ?yili?imizi istiyordu...
  - Bu salak her extacy ald???nda ormanda deli gibi ko?turuyor bizi!
  www.evrensel.net