Tarihe ge?en kavgac? s?zler

Ha?met Babao?lu, ya?anan tats?z olay?n ard?ndan Sabah gazetesine verdi?i r?portajla, tepkilerin artmas?na neden olmu?tu. Babao?lu ??yle demi?ti:


Ha?met Babao?lu, ya?anan tats?z olay?n ard?ndan Sabah gazetesine verdi?i r?portajla, tepkilerin artmas?na neden olmu?tu. Babao?lu ??yle demi?ti:
?Ben zaten bir bu?uk ayd?r b?yle bir zaman bekliyordum, f?rsat?m olmam??t?. Benim derdim o g?n Mansur?u d?vmeye gitmekti. Aradan Ahmet Hakan?? da ??karacakt?m, ama maalesef yanl?? yerdeydim; Salamonje?de. Mesela Ramazan??n yerinde olsayd?, yani House Cafe?de, iki tokat da ona ?akacakt?m, maalesef olmad?.
(...) Ben Mansur?u d?vmeye gitmi?tim a??k?as?.
(...) Orada 15 dakika s?rd? bu olay. Ahmet Hakan?a ?Sen kalk bakay?m, boyunu g?reyim istedim. Kalk bakay?m bi,? dedim. Ben yine tak?lmayacakt?m, ama ?Sen kimsin?? gibi laflar etti bana. Ben ?yle bir laf duydum mu, zaten deliririm. Ya, 15 dakika boyunca yerinden k?p?rdayamad?. Cep telefonuyla bir yerleri arar gibi falan yapt?. Ben de fazla uzatmad?m. ??nk? g?c?k oldu?um Mansur, araya giren, yat??t?ran g?r?nt?s?ne b?r?nd? birden. Onun da elindeki suya falan bir tane vurdum. ?Yat?n kalk?n dua edin ki burada kar??la?t?k, ama d??arda kar??la?sayd?k...? deyip ?yle ??kt?m. Ve ?u da var, eylemlerim s?recek...
(...) bir taraflar? k?r?lacak kesin yani, elimden kurtulu? yok. ?? ?yle bir hale geldi ki, benden habersiz birisi d?vecek onlar?.
??ren?, adi, zibidi herifler bunlar yani. Korkun? herifler. Benim ?st?me kalacak, en korktu?um o. Halbuki ben onlardan ?nce davranmal?y?m.
Yok yok, iki tokat atmadan olmaz.?
www.evrensel.net