??galciler Cebaliye?ye y?neldi

Filistin?de, Gazze ?eridi?nin kuzeyindeki Beyt Hanun?da, ?srail i?gal askerlerinin kanl? operasyonlar? s?r?yor. ?srail birliklerinin, Gazze?nin kuzeyindeki Beyt Hanun?un yan? s?ra, Cebaliye?de de y?neldi?i kaydedildi.


Filistin?de, Gazze ?eridi?nin kuzeyindeki Beyt Hanun?da, ?srail i?gal askerlerinin kanl? operasyonlar? s?r?yor. ?srail birliklerinin, Gazze?nin kuzeyindeki Beyt Hanun?un yan? s?ra, Cebaliye?de de y?neldi?i kaydedildi.
Beyt Hanun?daki i?gal askerlerinin bulundu?u b?lgeye at?lan bir tanksavar?n, bir askerin yaralanmas?na neden olmas? ?zerine ??kan ?at??mada, 2?si ?ocuk 3 ki?i yaraland?. ?te yandan askerlerin, Beyt Hanun?da bir okulun ?evresine yerle?tikleri, baz? evlerin de bo?alt?lmas?n? istedikleri s?ylendi.
Bu arada ?srail G?venlik Kabinesi ise, Gazze?ye y?nelik operasyonlar? ve Kassam sald?r?lar?n? g?r??mek ?zere topland?. ?srail Ba?bakan? Ehud Olmert ba?kanl???nda yap?lan g?venlik kabinesi toplant?s?nda, kapsaml? bir Gazze operasyonunun yan? s?ra, bakanlar?n farkl? ??z?m se?enekleri ?zerinde g?r?? al??veri?inde bulunduklar? bildirildi.
?srail Savunma Bakan? Amir Peretz?in, Gazze?nin k?smen yeniden i?gali ?zerinde durdu?u ifade edilirken, ?srailli ?Haaretz? gazetesine g?re, Kud?s?teki yetkililer, Gazze?nin yeniden i?gali anlam?na gelecek kapsaml? bir operasyona s?cak bakm?yorlar. Buna kar??n Olmert?in, ?srail ordusundan yeni harekat planlar? bekledi?i de gelen haberler aras?nda. Bir ba?ka yetkili ise, Gazze?ye uluslararas? ?bar?? g?c?? yerle?tirilmesi ?eklindeki ?nerilerin ?denemeye de?er? oldu?u g?r???n? dile getirdi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net