Fabrika at?klar? Asi?yi siyaha b?r?d?

Antakya merkezinden ge?en Asi Nehri, Suriye?de bulunan zeytin fabrikalar?n?n nehre b?rakt??? kirli sular nedeniyle siyaha b?r?nd?. Antakya ?evre Koruma Derne?i Ba?kan? Yahya Boyac?gil, Suriyeli yetkililerin uyar?lmas?n? istedi.


Antakya merkezinden ge?en Asi Nehri, Suriye?de bulunan zeytin fabrikalar?n?n nehre b?rakt??? kirli sular nedeniyle siyaha b?r?nd?. Antakya ?evre Koruma Derne?i Ba?kan? Yahya Boyac?gil, Suriyeli yetkililerin uyar?lmas?n? istedi.
Antakya?n?n kanayan yaras? haline gelen ve 2007 y?l?nda Antakya Belediyesi taraf?ndan yap?lacak 3 a?amal? d?zenleme ile kirlilikten kurtulacak olan Asi Nehri, yine siyaha b?r?nd?.
?zellikle Suriye?de bulunan zeytin fabrikalar?n?n nehre kirli sular?n? b?rakmas? sonucunda, nehrin siyah akt??? belirtildi.
Antakya ?evre Koruma Derne?i Ba?kan? Yahya Boyac?gil, Suriye taraf?ndan b?rak?lan kirli suyun Antakya?ya kadar ula?t???n? belirterek, ??zellikle Amik Ovas??nda Asi Nehri?nin suyunu kullanan vatanda?lar?m?z var. Bu suyun siyah akmas?, ?evreye zarar verir. Suriye her y?l zeytinya?? fabrikalar?n?n at?k suyunu Asi Nehri?ne b?rak?yor. Bu konuda Suriyeli yetkilileri mutlaka uyarmak gerekir? diye konu?tu. (Hatay/D?HA)
www.evrensel.net