112 y?ld?r ayakta!

?orum?da 1894 y?l?nda yapt?r?lan Saat Kulesi, tarihi dokusunun yan? s?ra her ak?am g?nbat?m?nda olu?turdu?u e?siz manzaras? ile leblebi ?ehrine ayr? bir renk kat?yor.


?orum?da 1894 y?l?nda yapt?r?lan Saat Kulesi, tarihi dokusunun yan? s?ra her ak?am g?nbat?m?nda olu?turdu?u e?siz manzaras? ile leblebi ?ehrine ayr? bir renk kat?yor.
Yedi Sekiz Hasan Pa?a taraf?ndan yapt?r?lan tarihi kule, ?nceki hafta tamamlanan restorasyon ?al??malar?n?n ard?ndan yenilenen y?z?yle 112 y?ll?k g?revini s?rd?recek. ?orum?un sembol? haline gelen Saat Kulesi, ?ehrin en ?nemli tarihi eserlerden biri. Tarihi dokuyla g?zel bir g?r?nt? olu?turan 28 metre uzunlu?undaki kule, her ak?am g?nbat?m?nda renkten renge giren g?ky?z? ile e?siz bir manzara olu?turuyor. (?orum/C?HAN)
www.evrensel.net